Selecteer een pagina

Stichting Viore

Stichting Viore is een maatschappelijk gedreven organisatie en heeft geen winstoogmerk. Er werken bijna zeventig vrijwilligers, in verschillende rollen. Veertig hiervan ontvangen en ondersteunen de bezoekers. Zij zijn het gezicht van Viore. Bij de uitvoering van het programma werkt Viore samen met deskundigen. Daarnaast draagt een klein team zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen.

De stichting wordt ondersteund door een commissie voor de programmering en een commissie voor de fondsenwerving. De stichting heeft een bestuur, dat zes maal per jaar vergadert samen met de directeur.

Viore is lid van de brancheorganisatie IPSO. Verder maakt Viore deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek. Viore streeft naar een goede samenwerking met de verschillende verenigingen, die gericht zijn op patiënten met kanker.

IBAN rekeningnummer is: NL61 RABO 0159 6524 21 t.n.v. stichting Viore

Het Kamer van Koophandel nummer is 32169013

Doelstelling

Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het Gooi en omgeving, die leven met kanker. Een schakel, waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren.

De mensen van Viore

Zij heten je graag welkom

Gastvrouwen en gastheren

Dit zijn de mensen die je als eerste bij Viore zult ontmoeten. Zij voorzien je graag van een kopje koffie of thee en geven – als je dat wilt – een rondleiding door het centrum.

Zij luisteren naar je verhaal. Daarnaast kunnen zij vertellen over wat Viore aan programma te bieden heeft, om met je te kijken of er ook iets voor je bij zit.

Gidsen

Bij Viore werken een aantal ‘gidsen’, eveneens vrijwilligers. Zij hebben professionele ervaring met mensen die kanker hebben of hebben gehad. Zij gaan graag met je in gesprek. Ze bieden psychosociale steun.

Gidsen kunnen je ook goed informeren over het brede aanbod in de omgeving: zij kunnen je attenderen op tal van mogelijkheden voor verdere begeleiding – van kanker en gezin tot verliesverwerking. En alles wat daar tussen zit.

Programmabegeleiders

De activiteiten, die in het centrum worden georganiseerd, worden verzorgd door deskundige begeleiders met kennis over en begrip voor mensen die leven met kanker.

Dagelijks team

Ramon Ciurans, directeur

Bart van Zandbergen, administratief medewerker

Judith Rutten, programmacoördinator

Daniëlle Warnier, coördinator vrijwilligers

Susanne van Doornik, programma manager Positieve Gezondheid

Karin van Dijk, Communicatie Coördinator

 

 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf 1 februari 2024 uit de volgende leden.

Michel Rudolphie, voorzitter
Aimée Stammeijer, secretaris
Hans Meijer, penningmeester
Jooske Schopman, algemeen lid
Hans Scheltema, algemeen lid
Eveline Rijken-Rooswinkel, algemeen lid

De bestuursleden werken onbezoldigd.

Michel Rudolphie is bereikbaar via michelrudolphie@viore.org.

Commissie Fondsenwerving

De commissie fondsenwerving bestaat per 1 januari 2022 uit:

Corinne Bierman
Marleen de Bruijn
Joost Vriesman (voorzitter)
De commissieleden werken onbezoldigd.

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat sinds 1 mei 2022 uit:

Helen Brooks (huisarts)
Ramon Ciurans (directeur Viore)
Marga Hijkoop (ziekenhuis Amstelland)
Marleen van der Knaap (Tergooi MC)
Jooske Schopman (bestuurslid Viore)
Judith Rutten (programmacoördinator bij Viore)
Ben Steultjens (GGZ centraal)
Margreet Ubels (hospice Kajan)

De commissieleden werken onbezoldigd.

Vertrouwenspersoon

Het kan iedereen weleens overkomen: er gebeurt iets waar je je onprettig bij voelt. Je vraagt je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat binnen Viore een collega, vrijwilliger of bezoeker iets doet wat niet door de beugel kan, of je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld verbale agressie, pesten of (seksuele) intimidatie. Ook kan een samenwerkingsprobleem of een meningsverschil met een collega, vrijwilliger of bezoeker je behoorlijk parten spelen en heb je even een klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met een ander binnen Viore over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien is de ander er zelf bij betrokken, misschien ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met kwesties, meldingen, vragen, problemen of twijfels over integriteit of ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur en begeleider. Zij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden.

Omdat het van groot belang is dat medewerkers de vertrouwenspersoon als laagdrempelig, onafhankelijk en objectief ervaren, heeft Viore gekozen voor een externe vertrouwenspersoon. Dit is Dominique Maas.

Dominique is als gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Zij begeleidt organisaties bij het vormgeven en uitvoeren van beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Als externe vertrouwenspersoon vindt Dominique het van belang om een luisterend oor te bieden aan mensen die onder de paraplu van Viore werkzaam zijn en die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of integriteitsvraagstukken. Zij denkt op vertrouwelijke basis mee over de mogelijke vervolgstappen, kan helpen om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen en doorverwijzen naar professionele hulpverleners indien noodzakelijk.

Je kunt contact opnemen met Dominique via 06-5435 6087 of info@dmmediation.nl.

Wie kan je tegenkomen bij Viore?

Bij Viore zijn bijna zeventig enthousiaste vrijwilligers actief. Samen bieden we de bezoekers een warm welkom.
In de huiskamer en bij de activiteiten kom je de gastvrouwen/-heren, gidsen en programmabegeleiders tegen.
Er werken ook vele vrijwilligers achter de schermen. De functies variëren van administratieve ondersteuning, van tuinman/-vrouw, ICT-er, kok tot klusjesman/-vrouw.
Hieronder tref je een aantal ‘gezichten van Viore’ aan.

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Gastvrouw

Gastvrouw

Gids

Gids

Gastvrouw

Gastvrouw

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Gastheer

Gastheer

Gids

Gids

Gids

Gids

Gastvrouw

Gastvrouw

Gastvrouw

Gastvrouw

Gids

Gids

Gastvrouw

Gastvrouw

Vacatures

Viore zoekt vrijwilligers
Wil jij je graag inzetten voor een ander? Bij Viore zijn bijna zeventig enthousiaste vrijwilligers actief. Samen bieden we de bezoekers een warm welkom in het inloopcentrum en tijdens evenementen buitenshuis. Er werken ook vele vrijwilligers achter de schermen. De functies variëren van gastvrouw/-heer tot administratieve ondersteuning, van begeleider van de creatieve inloop tot Pilatesdocent.

Bij Viore werken we volgens een gedragscode. Klik hier voor meer informatie over die gedragscode..

De meeste vrijwilligers werken als gastvrouw-/heer, en hiervoor zijn regelmatig nieuwe vacatures.

Wat kom je brengen als gastvrouw/-heer?
Bij Viore kom je in contact met mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven. Het is essentieel dat je goed kunt luisteren zonder ‘zelf in te vullen’, betrokken bent en te allen tijde de bezoeker en diens behoefte centraal stelt. Gevoel voor humor, het vermogen om te improviseren en een praktische instelling worden zeer gewaardeerd. Je moet zelfstandig kunnen werken, maar ook goed kunnen samenwerken. Alle gastvrouwen/-heren krijgen een basistraining.

 

 

 

Wat kom je halen?
Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde voor Viore, maar we streven ernaar je ook iets terug te geven. We bieden je vrijwilligerswerk in een informele, warme en collegiale sfeer, en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen via intervisie, verdiepende trainingen en teambuildingdagen.
Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract en een gedragscode. De vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een jaarlijks evaluatie-/voortgangsgesprek.

Viore zoekt vrijwilligers, die zich voor één of meer dagdelen per week willen inzetten voor mensen die leven met kanker.

Er zijn momenteel vacatures voor:

  • Vrijwilligerscoördinator: Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die haar/ zijn talent wil gebruiken om de inzet van onze groep vrijwilligers te coördineren, stimuleren en een luisterend oor te zijn. Lees hier het uitgebreide functieprofiel
  • Fondsenwerver (vrijwillig): Een maatschappelijk betrokken vrijwilliger met affiniteit met en bij voorkeur ervaring in fondsenwerving. Lees hier het uitgebreide functieprofiel
  • Programmabegeleider groep kinderen en jongeren (vrijwillig): Viore start binnenkort met een groep voor kinderen en jongeren. Hiervoor zoeken wij nog een ervaren programmabegeleider. Het uitgebreide functieprofiel vind je hier.
  • Programmabegeleider (vrijwillig): Viore biedt haar bezoekers diverse activiteiten aan. Die activiteiten worden begeleid door kundige mensen, onze programmabegeleiders. Het uitgebreide functieprofiel kun je hier lezen. Op dit moment zoeken wij begeleiders voor de groep voor nabestaanden en voor de maandelijkse ontmoetingsmiddag voor nabestaanden.
  • Gastvrouw/-heer (vrijwillig): Zij/hij zorgt voor de eerste opvang van bezoeker, biedt een luisterend oor, vertelt bezoekers over het programma van Viore en leidt bezoekers rond in het centrum. De profielschets vind je hier.
  • Gids: Bezoekers kunnen een individueel gesprek aanvragen bij een deskundige (gids). Dit is iemand met een relevante professionele achtergrond. Lees de complete beschrijving in de profielschets.
    NB: Ons team van gidsen is op dit moment redelijk compleet. Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres of telefoonnummer. We laten je dan weten wanneer de situatie weer verandert.
  • Concierge voor avond en weekend. Zo af en toe hebben we activiteiten in de avonduren en het weekend. Ook hiervoor zijn we op zoek naar gastvrouwen/-heren. Wat deze functie inhoudt vind je in deze profielschets

Voor meer informatie en aanmelden kun je een mail sturen naar cv@viore.org.
Bellen kan natuurlijk ook: 035-6834620.