Selecteer een pagina

Stichting Viore

Stichting Viore is een maatschappelijk gedreven organisatie en heeft geen winstoogmerk. Er werken bijna zeventig vrijwilligers, in verschillende rollen. Veertig hiervan ontvangen en ondersteunen de bezoekers. Zij zijn het gezicht van Viore. Bij de uitvoering van het programma werkt Viore samen met deskundigen. Daarnaast draagt een klein team zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen.

De stichting wordt ondersteund door een commissie voor de programmering en een commissie voor de fondsenwerving. De stichting heeft een bestuur, dat zes maal per jaar vergadert samen met de directeur.

Viore is lid van de brancheorganisatie IPSO. Verder maakt Viore deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek. Viore streeft naar een goede samenwerking met de verschillende verenigingen, die gericht zijn op patiënten met kanker.

IBAN rekeningnummer is: NL61 RABO 0159 6524 21 t.n.v. stichting Viore

Het Kamer van Koophandel nummer is 32169013

Doelstelling

Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het Gooi en omgeving, die leven met kanker. Een schakel, waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren.

De mensen van Viore

Zij heten je graag welkom

Gastvrouwen en gastheren

Dit zijn de mensen die je als eerste bij Viore zult ontmoeten. Zij voorzien je graag van een kopje koffie of thee en geven – als je dat wilt – een rondleiding door het centrum.

Zij luisteren naar je verhaal. Daarnaast kunnen zij vertellen over wat Viore aan programma te bieden heeft, om met je te kijken of er ook iets voor je bij zit.

Gidsen

Bij Viore werken een aantal ‘gidsen’, eveneens vrijwilligers. Zij hebben professionele ervaring met mensen die kanker hebben of hebben gehad. Zij gaan graag met je in gesprek. Ze bieden psychosociale steun.

Gidsen kunnen je ook goed informeren over het brede aanbod in de omgeving: zij kunnen je attenderen op tal van mogelijkheden voor verdere begeleiding – van kanker en gezin tot verliesverwerking. En alles wat daar tussen zit.

Programmabegeleiders

De activiteiten, die in het centrum worden georganiseerd, worden verzorgd door deskundige begeleiders met kennis over en begrip voor mensen die leven met kanker.

Dagelijks team

Miranda van den Eijnden, directeur

Corrie Gramser, coördinator vrijwilligers 

Judith Rutten, programmacoördinatie en communicatie

 

 

 

Vacature, officemanager

Brigitte Volkers, medewerker PR

Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2022 uit de volgende leden.

Michel Rudolphie, voorzitter
Claartje Ypma, vicevoorzitter
Wuif van Berkel-Selderbeek, secretaris
Jacco Heemskerk, penningmeester
Jooske Schopman, algemeen lid
Joost Vriesman, algemeen lid
Hans Scheltema, algemeen lid

De bestuursleden werken onbezoldigd.

Commissie Fondsenwerving

De commissie fondsenwerving bestaat per 1 januari 2022 uit:

Corinne Bierman
Marleen de Bruijn
Anne Kooij
Chantal Peeters
Joost Vriesman (voorzitter)

De commissieleden werken onbezoldigd.

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat sinds 1 juli 2021 uit:

Helen Brooks (huisarts)
Miranda van den Eijnden (directeur Viore)
Marga Hijkoop (ziekenhuis Amstelland)
Flip van Lidth de Jeude (gids bij Viore)
Judith Rutten (programmacoördinator bij Viore)
Ben Steultjens (GGZ centraal)
Margreet Ubels (hospice Kajan)

De commissieleden werken onbezoldigd.

Wie kan je tegenkomen bij Viore?

Bij Viore zijn bijna zeventig enthousiaste vrijwilligers actief. Samen bieden we de bezoekers een warm welkom.
In de huiskamer en bij de activiteiten kom je de gastvrouwen/-heren, gidsen en programmabegeleiders tegen.
Er werken ook vele vrijwilligers achter de schermen. De functies variëren van administratieve ondersteuning, van tuinman/-vrouw, ICT-er, kok tot klusjesman/-vrouw.
Hieronder tref je een aantal ‘gezichten van Viore’ aan.

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Gastvrouw

Gastvrouw

Gids

Gids

Gastvrouw

Gastvrouw

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Gastheer

Gastheer

Gids

Gids

Gids

Gids

Gastvrouw

Gastvrouw

Gastvrouw

Gastvrouw

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Gastvrouw

Gastvrouw

Vacatures

Viore zoekt vrijwilligers
Wil jij je graag inzetten voor een ander? Bij Viore zijn bijna zeventig enthousiaste vrijwilligers actief. Samen bieden we de bezoekers een warm welkom in het inloopcentrum en tijdens evenementen buitenshuis. Er werken ook vele vrijwilligers achter de schermen. De functies variëren van gastvrouw/-heer tot administratieve ondersteuning, van begeleider van de creatieve inloop tot Pilatesdocent.

Bij Viore werken we volgens een gedragscode. Klik hier voor meer informatie over die gedragscode..

De meeste vrijwilligers werken als gastvrouw-/heer, en hiervoor zijn regelmatig nieuwe vacatures.

Wat kom je brengen als gastvrouw/-heer?
Bij Viore kom je in contact met mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven. Het is essentieel dat je goed kunt luisteren zonder ‘zelf in te vullen’, betrokken bent en te allen tijde de bezoeker en diens behoefte centraal stelt. Gevoel voor humor, het vermogen om te improviseren en een praktische instelling worden zeer gewaardeerd. Je moet zelfstandig kunnen werken, maar ook goed kunnen samenwerken. Alle gastvrouwen/-heren krijgen een basistraining.

 

 

 

Wat kom je halen?
Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde voor Viore, maar we streven ernaar je ook iets terug te geven. We bieden je vrijwilligerswerk in een informele, warme en collegiale sfeer, en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen via intervisie, verdiepende trainingen en teambuildingdagen.
Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract en een gedragscode. De vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een jaarlijks evaluatie-/voortgangsgesprek.

Viore zoekt vrijwilligers, die zich voor één of meer dagdelen per week willen inzetten voor mensen die leven met kanker.

Er zijn momenteel vacatures voor:

  • Officemanager/ondersteuner relatiebeheer (betaald): Zij/hij ondersteunt de directeur en medewerkers van het secretariaat op secretarieel, organisatorisch en administratief gebied. De profielschets vind je hier.
  • Gastvrouw/-heer (vrijwillig): Zij/hij zorgt voor de eerste opvang van bezoeker, biedt een luisterend oor, vertelt bezoekers over het programma van Viore en leidt bezoekers rond in het centrum. De profielschets vind je hier.
  • Schoonmaker met een sociaal hart. Vanwege de kwetsbaarheid van een deel van onze bezoekers is hygiëne belangrijk. Als gevolg van de Corona zet dit nu een erg grote druk op onze gastvrouwen/-heren. Om hen te ontlasten zoeken we twee mensen die tussen de middag wat dingen willen helpen schoonmaken. Lees er meer over in de profielschets.
  • Gids: Bezoekers kunnen een individueel gesprek aanvragen bij een gids. Dit is iemand met een relevante professionele achtergrond. Lees de complete beschrijving in de profielschets.
    NB: Ons team van gidsen is op dit moment redelijk compleet. Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres of telefoonnummer. We laten je dan weten wanneer de situatie weer verandert.
  • Gastvrouw/-heer voor avond en weekend. Zo af en toe hebben we activiteiten in de avonduren en het weekend. Ook hiervoor zijn we op zoek naar gastvrouwen/-heren. Wat deze functie inhoudt vind je in deze profielschets.
  • Lid Commissie Fondsenwerving. Wat deze functie inhoudt staat omschreven in de profielschets.

Voor meer informatie en aanmelden kun je een mail sturen naar cv@viore.org.
Bellen kan natuurlijk ook: 035-6853532