Van yoga en wandelen tot een goed gesprek

Hier vind je een compleet overzicht van alle activiteiten die Viore aanbiedt. Viore onderscheidt hierin 7 programmalijnen.
Alle activiteiten worden begeleid door deskundige mensen die kennis en ervaring hebben op het gebied van leven met kanker. Heb je  opmerkingen, suggesties of ideeën voor een bepaalde activiteit?
Vertel het Viore (dmv een mail aan programma@viore.org).

Viore is er immers voor jou!

3

Viore informeert

Lezingen

Met enige regelmaat organiseert Viore lezingen en informatieavonden. Er wordt altijd gekozen voor een onderwerp, dat relevant is voor onze bezoekers.

De lezingen en informatieavonden worden georganiseerd in samenwerking met externe deskundigen. Regelmatig zijn dat medische professionals van Tergooi.
Op woensdag 2 oktober organiseren we, samen met Tergooi, het UMC Utrecht, het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en de ProstaatkankerStichting een informatieavond over niet uitgezaaide prostaatkanker. Deze avond vindt plaats in de Wesselzaal van Tergooi, lokatie Hilversum. Lees er alles over in de flyer.
Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via vrijwilligers@viore.org, of bel ons: 035 6853532.

In de agenda op deze site kun je zien wanneer er lezingen en informatieavonden gehouden worden.

Gespreksavonden
Regelmatig organiseert Viore gespreksavonden over een bepaald thema. Gezamenlijk wordt er een film of documentaire bekeken, en na afloop wordt er over het betreffende thema doorgepraat onder begeleiding van een deskundige gids. Deze activiteiten worden vermeld in onze agenda
Vragenuurtje over hormoontherapie
Bij Viore worden regelmatig vragenuurtjes georganiseerd, in samenwerking met oncologisch verpleegkundigen van Tergooi.

Ervaren verpleegkundigen zijn dan bij Viore aanwezig om al je vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld (de bijwerkingen van) hormoontherapie bij borstkanker of prostaatkanker.

Houd onze agenda in de gaten voor data en tijden van deze vragenuurtjes.

Infotheek
In onze infotheek vind je een ruime verzameling boeken over verschillende vormen van kanker, over het leven met/na kanker en over rouwverwerking. Daarnaast beschikt Viore over een bescheiden collectie romans en non-fictie over andere onderwerpen. Al deze boeken kunnen (gratis) worden geleend door onze bezoekers.

Viore in gesprek

Een (individueel) gesprek met een gids
Aan Viore is een groot aantal deskundigen verbonden. Sommigen daarvan, de gidsen, voeren individuele gesprekken met bezoekers. Zij bieden psychosociale steun. Onze gidsen zijn ook goed op de hoogte van de sociale kaart in de regio. Zij kunnen bezoekers informeren over en de weg wijzen naar mogelijkheden binnen en buiten Viore. Bij Viore denken gidsen met de bezoekers mee en helpen hen op weg, ter ondersteuning en als stimulans.

Een aantal gidsen heeft een gespecialiseerde achtergrond. Een gesprek met hen kan al veel van je vragen beantwoorden. In een of enkele gesprekken helpen ze je overzicht te krijgen en lucht te scheppen. Zij kunnen je op weg helpen als je vragen hebt over onderwerpen als:

 • Kanker binnen het gezin
 • Kanker en werk
 • Levensvragen
 • Opbouwen na kanker
 • Voorbereiding op het levenseinde
 • Ondersteuning van naasten
 • Omgaan met verlies
 • Vragen van jongvolwassenen
 • Kanker en bewegen
 • Zingeving
 • Financiële en erfrechtelijke zaken

Als je dat wilt kun je een afspraak met een van onze gidsen maken. Vaak kan dat op korte termijn. Je hebt geen verwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt ons bellen op 035 – 68 53 532 of mailen naar coordinatorvrijwilligers@viore.org.
Klik hier voor de flyer met alle informatie.

Je kunt natuurlijk ook gewoon langs komen.

PowerSoos

Jongvolwassenen (25-40 jaar) die kanker hebben (gehad) zijn welkom om de PowerSoos-activiteiten vrijblijvend bij te wonen. De bijeenkomsten hebben telkens een andere inhoud, van praten en wandelen en koken en samen eten tot informatieve bijeenkomsten.

Wij begrijpen als geen ander dat je het ene moment meer behoefte hebt aan lotgenotencontact dan het andere. Soms ben je misschien op zoek naar steun, terwijl je een tijdje later even niet meer geconfronteerd wilt worden met de ziekte. Dat is helemaal prima. Wij zijn er wanneer jij daar behoefte aan hebt, zonder verplichtingen.

Elke eerste donderdag van de maand is er een bijeenkomst van 18.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Lees er meer over in de flyer. Het is fijn als je je van te voren aanmeldt bij vrijwilligers@viore.org.
NB: check altijd even de agenda op onze website. Soms wordt er afgeweken van de donderdag.

Op verhaal komen bij Viore

Als iemand geconfronteerd wordt met ziekte, dan kan het leven voor die persoon behoorlijk overhoop worden gehaald. Daarom biedt Viore individuele gesprekken aan die gaan over de levensloop.
Iemand zei: “Opmerkelijk dat mensen zich pas realiseren wat een bijzonder leven ze hebben gehad als ze het aan iemand vertellen.” Het zijn gesprekken die plaats vinden als vorm van afscheid (van het leven/van gezondheid), die passen in een afronding.

In 2-3 individuele gesprekken met een ervaren gids kun je je levensverhaal vertellen.
Centraal in de gesprekken staat het thema ‘Wie was ik – Wat wil ik doorgeven – Hoe wil ik herinnerd worden – Wat wens ik voor de dierbaren die ik achterlaat’. Deze gesprekken sluiten goed aan bij de gespreksgroep van Viore ‘als genezing niet meer mogelijk is’ en de groep voor nabestaanden.

Als je geïnteresseerd bent of als je meer informatie wil, kun je ons mailen via vrijwilligers@viore.org. Bellen kan natuurlijk ook: 035 685 35 32.
Klik hier voor de flyer.

Deze gesprekken zijn gratis. Een bijdrage in ons spaarvarken wordt natuurlijk erg gewaardeerd.

Vrouwen in gesprek
Je mentale veerkracht wordt behoorlijk op de proef gesteld bij de diagnose kanker bij jou of bij je partner. Tijdens ‘Vrouwen in gesprek’ bundelen we onze krachten. Samen sta je sterker dan alleen!
Doel is de wat diepere thema’s die bij velen spelen die getroffen zijn door kanker te delen met elkaar. Het is een plek om jezelf te ontmoeten en te ontwikkelen. Door te luisteren naar wat er zich in je afspeelt en door dit vervolgens te delen met anderen, neem je ook jezelf serieus.

Enkele thema’s waar je mee te maken kunt krijgen zijn: angst, eenzaamheid, kwetsbaarheid, schuldgevoel, boosheid, werkeloosheid, onzekerheid, eindigheid.

Houd onze agenda in de gaten voor de start van een nieuwe gespreksgroep.

Mannen in gesprek over ....

Rond de ziekte kanker speelt veel meer dan uitsluitend het ziek zijn. Af en toe is het fijn om met andere mannen van gedachten te wisselen over één van die andere aspecten. Zoals over hoe communiceer je over de ziekte naar je omgeving? Of over hoe vul ik mijn sociale leven in? Wat kom ik voor beperkingen tegen en hoe ga ik daarmee om?

Eén keer in de maand (de laatste vrijdag) praten mannen met elkaar over een van te voren afgesproken onderwerp. Het is geen vaste gespreksgroep. Iedere keer opnieuw kun je bekijken of het onderwerp je aanspreekt.

De gesprekken worden gestructureerd gevoerd en duren ongeveer één à anderhalf uur. Na afloop kan desgewenst aangeschoven worden aan tafel in de huiskamer. Daar kunnen de mannen samen met andere bezoek(st)ers stil staan bij wat ‘Een maand verder’ hen gebracht heeft.

Je hoeft je niet aan te melden om deel te nemen. Als je vragen hebt, dan kun je ons bellen op 035 – 68 53 532 of mailen naar vrijwilligers@viore.org.

Klik hier voor de flyer.

Moment voor Mantelzorgers

Elke donderdagmiddag zijn mantelzorgers/naasten van harte welkom bij Viore. Natuurlijk zijn ze dat ook op andere dagen, maar op donderdagmiddag kunnen ze van gedachten wisselen met mensen die vergelijkbare ervaringen hebben. Vanaf 13.00 uur staan de gastvrouwen en -heren met koffie en thee voor je klaar!

Hier vind je de flyer.

Mantelzorger in balans

De ziekte kanker speelt een grote rol in het leven van de patiënt, maar zeker ook in dat van de mantelzorger, de naaste. Ook zijn/haar leven staat op zijn kop, en het is niet altijd gemakkelijk om hierover te praten met mensen in je directe omgeving. 

Op de eerste donderdag van de maand praten we met elkaar over wat ons bezighoudt als mantelzorger. Het gaat dan over ons eigen leven en de zorgtaken. We praten en we dóen. Elke bijeenkomst heeft een thema. 

 • Op 4 oktober ‘ruimte voor jezelf’ 
 • Op 1 november ‘liefde en zorg’ 
 • Op 6 december ‘samen zorgen’. 

Je kunt per keer bekijken of je wilt deelnemen. De groep wordt begeleid door een gids van Viore en een sociaal werker van Versa Welzijn.
Klik hier voor meer informatie.

 En houd onze agenda in de gaten voor nieuwe data. 

Aanschuiven bij Viore

Elke derde donderdag van de maand wordt er bij Viore gekookt. Soms is het een open uitnodiging aan iedereen die leeft met kanker. Soms ook is het aanschuiven voor een bepaalde doelgroep, zoals naasten, nabestaanden, jongeren, etc.

Wanneer je wilt komen eten op de derde donderdag van de maand, bel of mail ons dan van tevoren. Viore doet de boodschappen en er wordt voor je gekookt en de gezellige keukentafel wordt gedekt. De maaltijden zijn eenvoudig en gezond. Er is ruimte voor acht mensen. En we praten met elkaar over een thema onder begeleiding van een gids.

Na afloop is er natuurlijk een kopje koffie of thee. Je bent van harte welkom rond 17.30 uur. Om 20.30 uur sluit Viore.
De kosten zijn € 7,50 per persoon. Voor de drankjes wordt daarnaast € 1,- per glas gevraagd.

Waarom je zou komen? De tafel van Viore is een makkelijke tafel. Alles wordt voor je geregeld en alles kan worden besproken. Maar niets hoeft. Viore is een mooie beschutte plek om lief en leed te delen.

Graag aanmelden vrijwilligers@viore.org of bel 035 – 68 53 532. Ook graag tijdig afzeggen als er iets tussen mocht komen!

De herensociëteit
Ook mannen krijgen kanker, of hun partner krijgt het. Soms hebben ze een partner aan kanker verloren. Mannen gaan daar vaak anders mee om dan vrouwen. Toch merken ook zij dat kanker veel op zijn kop zet in hun leven. Voor al die mannen heeft Viore de herensociëteit opgericht. Elke vrijdagmiddag vanaf een uur of drie tot aan sluitingstijd is de stamtafel in de gezellige huiskamer voor hen gereserveerd.

In een ongedwongen sfeer – desgewenst met een hapje en een drankje – wordt geen onderwerp geschuwd. De invloed van kanker op het dagelijks leven is groot. In welk stadium van de ziekte dan ook. Dat geeft een bijzonder gevoel van (onuitgesproken) saamhorigheid tussen de regelmatige bezoekers van deze sociëteit.

Maar ook de incidentele bezoeker wordt graag ontvangen en als vanzelfsprekend opgenomen in de kring. Wekelijks kent de herensociëteit zo’n tien tot vijftien bezoekers, (ex)patiënten, naasten en nabestaanden.

Een bijdrage in de kosten van drankjes en hapjes van € 6,- per persoon wordt op prijs gesteld.

Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Gezellig samen zijn (voor mannen en vrouwen)
Er kunnen allerlei redenen zijn om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij het gegeven dat we weer een maand verder zijn: verder in de behandeling, verder in herstel, verder in de verwerking van ons verlies, verder in de ons nog resterende tijd.


De laatste vrijdag van de maand (vanaf 15.00 uur) is er een gezellig samen zijn voor alle (aspirant)bezoekers van Viore (mannen en vrouwen), met een hapje en een drankje. Én met alle gelegenheid om eens nader kennis te maken met elkaar en met Viore.

Een bijdrage in de kosten van drankjes en hapjes van € 6,- per persoon wordt op prijs gesteld.

Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Viore verwerkt

Schrijven helpt

Veel mensen ervaren na de behandeling van kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen. Vragen over henzelf, over de betekenis van hun leven en de invulling van hun toekomst. In deze situatie kan het helpen om het eigen leven in kaart te brengen en op een gerichte manier naar antwoorden te zoeken op deze vragen.

Viore biedt het programma ‘Schrijven helpt’ aan. Je wordt begeleid in het schrijven van jouw levensverhaal en het duidelijk maken van jouw kijk op het leven. Het gaat niet zo zeer om de feiten, maar om het leren ontdekken wat voor jou belangrijk is.

schrijven_viore

De acht bijeenkomsten worden begeleid door Heleen Weimar, geestelijk verzorger. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal acht personen. De bijeenkomsten duren een dagdeel en vinden eens in de twee weken plaats. Aan het einde van de serie heb je je eigen geschreven levensverhaal in handen.
Dit is een weergave van wat jij waardevol vindt, en vormt een leidraad bij toekomstige vragen en keuzes in het leven.
Dit programma is specifiek gericht op mensen die kanker hebben gehad of herstellende zijn.
De kosten voor deelname aan ‘Schrijven helpt’ zijn € 40,- voor 8 bijeenkomsten.

In november 2018 is de laatste groep gestart. Ook in het najaar van 2019 zal er weer een groep starten. Klik hier voor de flyer van 2018.
De eerste bijeenkomst wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek.

Voor aanmeldingen en overige informatie:
Mail naar vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Groep voor 40 tot 60

In de kracht van je leven word je ziek, of heb je te maken met de gevolgen daarvan. De gesprekgroep is bedoeld voor mensen van 40-60 jaar, voor wie het ziekenhuisbezoek minder intensief is (geworden), waardoor er ruimte ontstaat voor reflectie en verwerking. Als de medische behandelingen achter de rug zijn en je omgeving denkt dat je er weer bent, begint het vaak pas voor jou. 

In deze groep wordt er -onder begeleiding van een gids- gesproken over wisselende thema’s 

De volgende thema’s komen o.a. aan de orde:  

 • Vermoeidheid
 • Relatie/gezin/omgeving
 • Werk
 • Seksualiteit
 • Veerkracht

Klik hier voor de flyer.
Voor aanmeldingen en overige informatie:
Mail naar vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Beeld, borst en proza
Viore organiseert regelmatig een workshop Beeld, borst en proza (3-4 bijeenkomsten) waarin we een beeld gaan vormen van diagnose, behandeling van borstkanker en de periode daarna. Dat doen we op verschillende manieren, door te schilderen, tekenen, schrijven, fotograferen en kleien. Zo krijgen ervaringen vorm in woord en beeld. Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie, dan kan je dit laten weten via vrijwilligers@viore.org of bel 035 – 68 53 532 .

Zingen voor je leven

‘Zingen voor je leven,
zingen voor je plezier,
zingen om samen met anderen te klinken,
zingen om energie op te doen.
Wie wil er nou niet zingen?’

De Stichting Kanker in Beeld heeft al in 2003 een landelijk korennetwerk opgericht onder de naam ‘Zingen voor je Leven’, voor mensen die leven met kanker. Onder leiding van Anne-Marie Blink kon hier al in 2012 het Viore-koor aan worden toegevoegd. Sinds april 2016 heeft Meike van de Linde het dirigeerstokje bij Viore overgenomen.

Je hoeft helemaal niet te kunnen zingen om je ervoor op te geven. Samen zingen klinkt altijd beter dan alleen. We doen eerst wat adem-, stem- en ontspanningsoefeningen. Daarna zingen we dat het een lust is.

Tussentijds is er een pauze voor het drinken van een kopje koffie/thee en voor een praatje en vervolgens zingen we weer verder.
Kosten per keer zijn €5,- per deelnemer.
Na afloop staat er altijd een kop soep met een stokbroodje klaar.  Hiervoor is een vrijwillige bijdrage in het spaarvarken altijd welkom.

Meer informatie is te vinden in de flyer.

Je kunt je aanmelden via een mail naar vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

 

Groep: 'Als genezing niet meer mogelijk is'

Viore organiseert regelmatig een groep bestemd voor mensen die over de laatste fase van hun leven te praten. Onder begeleiding van een gids worden ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s besproken. Het gaat zowel om verwerking en aanvaarding, maar ook om het zoeken naar een goede kwaliteit van leven binnen de beperkingen.

Eind januari 2019 is de laatste groep gestart. Lees er meer over in de flyer. In het najaar van 2019 zal er, bij voldoende belangsteling, weer een groep starten.
Kosten zijn €30,- voor 6 bijeenkomsten.
Als je interesse hebt in deelname aan de groep, dan kun je dat Viore laten weten. We zetten je naam dan vast op de lijst.
Wanneer je al eerder behoefte hebt aan een gesprek, dan kan dat ook.
Voor meer informatie over het programma en/of aanmelding kun je ons bellen op 035 – 68 53 532 of mailen naar vrijwilligers@viore.org.

Groep voor nabestaanden

Bij Viore kun je deelnemen aan een groep voor nabestaanden. Deze groep is bedoeld voor mensen van wie de partner is overleden (niet langer dan ongeveer 3 jaar geleden) en die graag in contact komen met anderen die dit ook hebben meegemaakt. Er wordt met elkaar gepraat, en ook gedaan: wandelen, koken, film kijken, schilderen, etc. De groep komt 7 keer bijeen, plus een terugkombijeenkomst.

Op donderdag 3 oktober gaat er een nieuwe groep voor nabestaanden van start. In de flyer vind je alle informatie, en ook de data.
Voor meer informatie en aanmelden kun je een mail sturen aan  vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Beeld, rouw en proza
Voor nabestaanden organiseert Viore deze workshop. In 4 aansluitende bijeenkomsten van 2 uur gaan we schilderen, tekenen, schrijven, om het gevoel te verbeelden waar je nu staat in je leven.

We kijken naar jou, naar de dierbare die je verloren hebt, jullie leven samen en het leven nu. Hoe vind je je weg in een wereld die onverstoorbaar verder gaat? Beeldende vormgeving als veilig middel om een palet aan gevoelens weer te geven en onder ogen te zien wat was en is.

Je hoeft niet te beschikken over teken-, schilder- of schrijftalent. Wij nodigen je uit om je te laten verrassen door kwaliteiten, waarvan je niet wist dat je ze had.

Zodra deze workshop georganiseerd wordt, kun je de data vinden in onze agenda en nieuwsbrief.
Voor meer informatie en aanmelden kun je een mail sturen aan  vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Viore beweegt

Wandelen

Wandelen bij Viore, ontspannen op verhaal komen in de natuur.

Elke dinsdagochtend wordt er gewandeld, voorlopig even zonder begeleiding van een wandelgids. Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie. Om 11.00 uur vertrekken we voor een wandeling van een (klein) uur in een rustig tempo.
Na afloop staat de soep klaar.

Op de tweede donderdag van de maand maken we – ook zonder begeleiding – een lange wandeling.
Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie. Om 11.00 uur vertrekken we voor een stevige wandeling.
NB: Check van tevoren altijd of de lange wandeling doorgaat, en waar er wordt verzameld. Soms is dat bij Viore, maar soms ook elders.

Graag aanmelden van tevoren via vrijwilligers@viore.org of bel 035 – 68 53 532

Wandeling van Viore met vogelkenner Mark Eising rond het Laarder Wasmeer in Hilversum.

Pilates bij ziekte en herstel
Uit onderzoeken is gebleken dat regelmatig bewegen goed is voor iedereen, en zeker ook voor mensen die behandelingen (hebben) ondergaan tegen kanker. Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt vormen. Het is een effectieve work-out die spiergroepen tegelijk versterkt en rekt om een evenwichtig en soepel lichaam te krijgen.

Het hele lichaam is betrokken bij Pilates. Maar er wordt met name gewerkt aan de rompstabiliteit: de spieren rondom rug, buik en bekken. Een stabiele, sterke kern vermindert het risico op blessures.

Pilates bij ziekte en herstel wordt gegeven op de dinsdagmiddag, door een ervaren pilates-docent. De groep bestaat uit (ex) patiënten.
Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@viore.org.
Meer informatie is ook te vinden in de flyer.
Voorafgaand aan je eerste les sturen we je een intakeformulier toe.

Deelname kost € 5,- per keer. Je kan hiervoor een activiteitenkaart kopen (via pinbetaling bij Viore).

Yoga bij ziekte en herstel

Wanneer kanker of de gevolgen daarvan een rol gaan spelen, dan wordt yoga ‘Een ochtend niet ziek zijn, maar in plaats daarvan genieten van positief bezig zijn en ontspannen’. De confrontatie met kanker kan angst, vermoeidheid, boosheid en onzekerheid veroorzaken. Yoga kan je helpen rustiger te slapen, angst los te laten, leren om te gaan met stress, meer energie en kracht op te bouwen en weer vertrouwen te krijgen in je lichaam. De lessen worden verzorgd door een ervaren yogadocent, die zich richt op verbetering van de balans, welbevinden en kwaliteit van leven, op herstel van eenheid tussen lichaam, geest en ziel.

De rustgevende yogahoudingen, visualisaties, meditatie en ademhalingsoefeningen worden aangepast aan jouw mogelijkheden en uitgezocht op wat bijdraagt aan jouw herstel. Deze yoga is ook voor mensen die van dichtbij het leven met kanker meemaken, zoals naasten en nabestaanden. Yoga biedt de mogelijkheid om op moeilijke momenten ondersteuning te ervaren. Klik hier voor de flyer.

Benodigdheden: makkelijk zittende kleding en een grote badhanddoek. We raden je aan, voordat je deelneemt aan de yoga, dit met je arts te overleggen. Ook vragen we je om van te voren een vragenlijst in te vullen. Dit om de yoga nog beter op je persoonlijke situatie te kunnen afstemmen. Deelname aan de yoga is op eigen risico.
Kosten per les € 5,-.  Je kan hiervoor een activiteitenkaart kopen (via pinbetaling bij Viore).

Voor meer informatie en aanmelden kun je mailen naar vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532
Voorafgaand aan je eerste les sturen we je een intakeformulier toe.

Tai Chi

Elke maandagmiddag kun je een les tai chi volgen bij Viore.

viore_tai_chi

Tai chi is van oorsprong een oude Chinese vechtkunst. Kenmerkend voor tai chi is dat je rustige, vloeiende bewegingen maakt, en dat je die bewegingen in een vaste volgorde uitvoert. Vanuit de buik en in volledige ontspanning. Alles draait om evenwicht en houding.
Klik hier voor de flyer.

Voor meer informatie of je aanmelding kun je een mail sturen naar vrijwilligers@viore.org.

Deelname kost € 5,- per keer.

Tuinieren

Viore ligt in een prachtige, bosrijke omgeving. Aan de huiskamer grenst een tuin die op ieder tijdstip in het seizoen aandacht vraagt. Om de veertien dagen, op woensdagmiddag, wordt er in de tuin gewerkt. Ook mensen die graag buiten zijn en iets willen doen, maar minder kijk op planten en bloemen hebben zijn van harte welkom. Een gastheer van Viore coördineert en begeleidt het werk.

Het doel is om met elkaar (bezoekers en vrijwilligers) een tuin onderhouden waar alle bezoekers van Viore plezier aan kunnen beleven.

We werken van april t/m oktober in de tuin. Als je mee wilt werken in de tuin, laat het ons dan weten door middel van een mail naar vrijwilligers@viore.org.
Klik hier voor de flyer.

Jeu de boules

In de tuin van Viore ligt een Jeu de boules-baan. Wie zin heeft om een partijtje te spelen, is op alle werkdagen welkom. Viore beschikt over een paar ballensets, die je kunt gebruiken. Er is altijd wel een andere bezoeker en/of gastvrouw/-heer die mee wil spelen.
Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om een Viore-competitie te starten

Viore creatief

Creatieve inloop
Binnenlopen bij Viore voor een kopje koffie en een gesprek kan altijd. Soms weet je niet zo goed wat je wilt zeggen of wat je vraag precies is. Dan is het fijn om je gedachten even los te laten en de creativiteit boven te laten komen. Daar hoef je beslist geen kunstenaar voor te zijn.
Het is natuurlijk wel fijn om daarbij geholpen te worden in ons atelier.

Elke donderdagochtend is één van onze creatieve begeleiders aanwezig om je te inspireren en om met verschillende technieken je creativiteit te stimuleren. Je kunt je zinnen even verzetten.

Er wordt een financiële bijdrage voor gebruik van het materiaal gevraagd van € 5,-. Voor meer informatie stuur je een mail naar vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Creatieve workshops

Door het jaar heen worden er verscheidene creatieve workshops georganiseerd bij Viore. Soms rond een thema (kerst, pasen), soms rond een bepaalde techniek, zoals origami, vilten, etc. Bekijk de agenda voor de meest recente informatie.

Zomerworkshops
In de maanden juli en augustus liggen sommige programma-onderdelen bij Viore even stil. Daarom bieden we in deze maanden (bijna) wekelijks een zomerworkshop aan. De thema’s zijn gevarieerd: het kan gaan om een workshop origami, speksteen, schilderen met je ‘andere’ hand, een kookworkshop, etc.

Houd de agenda in de gaten voor het actuele overzicht van de activiteiten.

Open atelier
In ons atelier kun je op alle werkdagen tijdens openingstijden terecht. Hier heb je de ruimte om in alle rust te werken aan hetgeen je wilt creëren. Hierbij kun je denken aan schilderen, boetseren, vilten en vele andere dingen.

Er wordt een bijdrage voor het materiaal gevraagd van € 5,- per dagdeel. Voor meer informatie kun je contact opnemen met vrijwilligers@viore.org.

Breiboezem

Eens in de 6 weken wordt er bij Viore gebreid voor Breiboezem. Deze stichting heeft als doel om vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan gratis te voorzien van gebreide borstprotheses.

De gebreide protheses zijn een goed alternatief voor de siliconen-versie. Ze zijn namelijk comfortabel in gebruik omdat ze weinig wegen en omdat ze ademen.

breiboezem_viore

Wil je meer informatie over de boezems of heb je belangstelling om de boezems te gaan dragen, kom dan gerust eens langs tijdens een workshop, of mail naar vrijwilligers@viore.org of bel 035 – 68 53 532 . Op onze agenda zie je wanneer de groep weer bijeen komt.
Meer informatie is te vinden op de website van de stichting.

Viore verzorgt

Individuele lichaams- en huidverzorging

De sporen van de behandeling tegen kanker zijn vaak zichtbaar en voelbaar. Er kunnen vragen oprijzen over bijvoorbeeld een droge, schilferige huid, over camouflage van littekens of over het tekenen van wenkbrauwen.

Dit is slechts een indruk van de vragen die gesteld kunnen worden met betrekking tot veranderingen aan je huid en uiterlijk. Mary Faber kan veel van je vragen tijdens een persoonlijk consult beantwoorden. Ze kan je advies geven en ook zijn behandelingen mogelijk. Mary heeft al jaren ervaring op het gebied van huidverzorging tijdens of na ziekteprocessen en medische behandelingen.

verzorging_viore

Goed verzorgd voel je je beter in balans, is de ervaring. En als je weet dat je er goed uitziet, voel je je vaak ook prettiger en heb je meer zelfvertrouwen. Die zekerheid en eigenwaarde zijn belangrijk bij (het verwerken van) een ernstige ziekte.

Als huidspecialist is Mary Faber aangesloten bij Anbos, de brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging. Ze heeft speciale opleidingen gevolgd voor het behandelen van o.a.:
– acné
– het camoufleren van littekens
– kalmerende huidbehandelingen van gezicht en lichaam
– overbeharing op gezicht en lichaam
– permanente make-up
– manicure en pedicure

Een basisbehandeling kost €37,50. Hieronder vind je een overzicht van wat er verder mogelijk is, met de prijs erbij:

 • Verven wimpers en wenkbrauwen: €17,50
 • Harsen bovenlip: €12,50
 • Harsen kin: €12,50
 • Verven wenkbrauwen: €12,50
 • Verven wimpers: €12,50
 • Harsen gezicht: €25,-
 • Make-up: €12,50
 • Manicure: €15,-
 • Manicure plus lakken: €22,50 (svp eigen lak meenemen ivm hygiëne)

Een aantal van haar behandelingen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Uiteraard is dit afhankelijk van de polisvoorwaarden in je verzekering. Je kunt op afspraak kennismaken bij Viore.
Een afspraak maken is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Klik hier voor de flyer.

Voor meer informatie en aanmelding mail naar vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Massage bij kanker

Massage bij kanker is een oncologische massage. Dat betekent dat het een aangepaste, gespecialiseerde massage is die gericht is op comfort.
Massage bij Kanker is een zachte, speciaal op jou afgestemde ontspannings-massage, rekening houdend met jouw conditie, lopende behandelingen, mogelijkheden en wensen van dat moment.
De massage werkt niet alleen op lichamelijk, maar ook op psychisch en emotioneel niveau, waardoor je je minder angstig voelt, stress afneemt en pijn mogelijk minder wordt. Niet kanker, maar jij als persoon staat centraal. Je bent op een positieve manier met je lichaam bezig. Dat heeft effect op je algehele gevoel van welbevinden.
De massage wordt verzorgd door Lily van Riemsdijk, massagetherapeut en lid van het Netwerk Massage bij Kanker.

Een eerste afspraak kun je maken via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 3532. Van te voren word je een intakeformulier toegestuurd.
De duur van de massage is afhankelijk van hoe er op de behandeling wordt gereageerd en de conditie van dat moment. De massage wordt individueel afgestemd en aangepast.
Klik hier voor de flyer.

 • Kennismakingsmassage € 30,- (consult van 30 minuten)
 • Massage bij Kanker €55,- (consult van 50 minuten)

Een aantal zorgverzekeringen vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de behandeling, indien je aanvullend verzekerd bent voor ‘alternatieve geneeswijzen’. Bij onduidelijkheden hierover kun je contact opnemen met Lily.

 

Workshop Look Good ..... Feel Better

De afdeling Oncologie van Tergooi organiseert regelmatig een workshop ‘Look good – Feel better’. Deze workshops worden gegeven bij Viore, en zijn bedoeld voor mensen met kanker (vrouwen en mannen) die onder andere door chemo en bestraling advies kunnen gebruiken met betrekking tot uiterlijke verzorging. Voor meer informatie kun je terecht bij Tergooi: oncologieverpleegkundigen@tergooi.nl of via telefoonnummer 088 – 753 84 63.

In de flyer staan de data in 2019 vermeld waarop de workshop wordt gegeven bij Viore. De eerstvolgende workshop is op donderdag 19 september, van 10.00 tot 12.00 uur.
Je kunt je ook aanmelden via vrijwilligers@viore.org, of bellen met 035 – 685 35 32.

viore_verzorgt

Haarwerken van Stichting Pruijck

Stichting Pruijck heeft als missie om mensen die kaal zijn geworden en die beperkte financiële middelen hebben, aan een mooi haarwerk te helpen.
Mensen die in het verleden een haarwerk hebben aangeschaft, maar dit niet meer nodig hebben, kunnen het inleveren bij Viore.
Wie op zoek is naar een goede pruik, kan bij Viore een passend model uitzoeken.
Je kunt hiervoor contact opnemen met vrijwilligers@viore.org, of bel: 035 – 68 53 532.

Viore ontspant

Ontspanningstraining

Deze training bestaat uit zeven bijeenkomsten en is gebaseerd op de Autogene Training, een oude methode die bewezen effectief is.
Deelnemers liggen tijdens de training op een matras, maar je kunt ook zittend op een stoel meedoen. Ook de theorie van het slapen komt aan bod.
Je krijgt oefeningen mee naar huis, zodat je niet afhankelijk bent van ingesproken bandjes, je kunt de methode altijd en overal toepassen.
De cursus
 wordt als aangenaam ervaren, is laagdrempelig en helemaal niet “zweverig”. Ze is heilzaam en met name geschikt voor mensen met slaapproblemen.
Dit geldt
 zowel voor problemen bij het inslapen als met het doorslapen.

De training wordt begeleid door een gids van Viore. 
Op maandag 23 september 2019 start een nieuwe ontspanningstraining. Klik hier voor de flyer.

Interesse? Meld je aan via vrijwilligers@viore.org of bij een van de gastvrouwen/-heren.
Houd de agenda op onze site in de gaten voor de start van een nieuwe training.

Steun vinden in jezelf
Een korte workshop (vier bijeenkomsten) waarin de beginselen van meditatie en mindfulness aan bod komen. Houd onze agenda in de gaten voor nieuwe data.
Mindfulness en meditatie

Bij Viore wordt zowel mindfulness als meditatie aangeboden. In het najaar van 2019 kun je meedoen aan de training mindfulness. Die bestaat uit 8 bijeenkomsten, eens in de 2 weken.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 26 september, van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer informatie hierover vind je in de flyer.

 

Muzikale ontmoeting
Zo nu en dan wordt er een muzikale ontmoeting georganiseerd bij Viore. Muziek en kunst raken, geven vaak een stem aan diepere gevoelens, waar nauwelijks woorden voor bestaan. Na zo’n optreden is er gelegenheid om met de muzikanten na te praten.

Aanmelden is niet noodzakelijk. Er zijn ook geen kosten verbonden aan deze ontmoetingen. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Varen met vaarkracht

Dankzij Vaarkracht zijn er elk jaar tijdens het vaarseizoen vaartochten voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Soms met een hele groep tegelijk, maar ook – wanneer daar behoefte aan is – alleen of met een klein gezelschap.

viore_vaarkracht

Vaarkracht heeft zich ten doel gesteld mensen die leven met kanker af en toe wat afleiding en ontspanning te bieden op het water. Het is een landelijk initiatief, maar vond zijn oorsprong in de haven van Huizen. De maidentrip vond plaats op zaterdag 20 april 2013, met uitsluitend twaalf bezoekers van Viore aan boord van een echte Huizer botter.

Iedereen kan zich informeren over en opgeven voor deelname aan de vaartochten die Vaarkracht organiseert via hun eigen website.

Lezen bij Viore

Twee van onze gastvrouwen zijn zelf enthousiaste lezers van met name moderne literatuur. Wanneer je met moeilijke gebeurtenissen in je leven wordt geconfronteerd kan het heilzaam en bevrijdend zijn om in een mooi of interessant boek weg te dromen.

En wat is het dan fijn om daar met geestverwante leesgenoten in een ontspannen sfeer over te praten. In overleg wordt de keuze van het boek gemaakt én een nieuwe datum geprikt.

De eerstvolgende keer dat deze groep weer bijeen komt is op maandag 29 april, om 19.30 uur.

lezen_viore

Deelname kost € 2,50 per keer. Wil je meer informatie of  wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Huiskamerbezoek

Huiskamerbezoek
Bij Viore staat de deur van maandag tot en met vrijdag open tussen 10.00 en 16.00 uur (in de zomer tussen 11.00 en 15.00 uur). Zonder afspraak kun je dan binnenlopen voor een kop koffie en een luisterend oor.

De rustige momenten bij Viore zijn maandagochtend, woensdagmiddag en donderdagmiddag.
Er staat altijd een gastvrouw of gastheer voor je klaar.

Viore zomerworkshops

Zomerworkshops

In de maanden juli en augustus liggen sommige programma-onderdelen bij Viore even stil. Daarom bieden we in deze maanden (bijna) wekelijks een zomerworkshop aan. De thema’s zijn gevarieerd.

Het aanbod van workshops in de zomer van 2019 staat vermeld in dit overzicht. Alle activiteiten zijn ook terug te vinden in de agenda op deze site.