Stichting Viore

Stichting Viore is een maatschappelijk gedreven organisatie en heeft geen winstoogmerk. Er werken bijna zeventig vrijwilligers, in verschillende rollen. Veertig hiervan ontvangen en ondersteunen de bezoekers. Zij zijn het gezicht van Viore. Bij de uitvoering van het programma werkt Viore samen met deskundigen. Daarnaast draagt een klein team zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen.

De stichting wordt ondersteund door een commissie voor de programmering en een commissie voor de fondsenwerving. De stichting heeft een bestuur, dat zes maal per jaar vergadert samen met de directeur.

Viore is lid van de brancheorganisatie IPSO. Verder maakt Viore deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek. Viore streeft naar een goede samenwerking met de verschillende verenigingen, die gericht zijn op patiënten met kanker.

IBAN rekeningnummer is: NL61 RABO 0159 6524 21 t.n.v. stichting Viore

Het Kamer van Koophandel nummer is 32169013

Doelstelling

Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het Gooi en omgeving, die leven met kanker. Een schakel, waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren.

De mensen van Viore

Zij heten je graag welkom

Gastvrouwen en gastheren

Dit zijn de mensen die je als eerste bij Viore zult ontmoeten. Zij voorzien je graag van een kopje koffie of thee en geven – als je dat wilt – een rondleiding door het centrum.

Zij luisteren naar je verhaal. Daarnaast kunnen zij vertellen over wat Viore aan programma te bieden heeft, om met je te kijken of er ook iets voor je bij zit.

Gidsen

Bij Viore werken een aantal ‘gidsen’, eveneens vrijwilligers. Zij hebben professionele ervaring met mensen die kanker hebben of hebben gehad. Zij gaan graag met je in gesprek. Ze bieden psychosociale steun.

Gidsen kunnen je ook goed informeren over het brede aanbod in de omgeving: zij kunnen je attenderen op tal van mogelijkheden voor verdere begeleiding – van kanker en gezin tot verliesverwerking. En alles wat daar tussen zit.

Programmabegeleiders

De activiteiten, die in het centrum worden georganiseerd, worden verzorgd door deskundige begeleiders met kennis over en begrip voor mensen die leven met kanker.

Dagelijks team

Miranda van den Eijnden, directeur

Corrie Gramser, coördinator vrijwilligers 

Judith Rutten, programmacoördinatie en communicatie/PR

Erna Steenbeek, office assistant

Brigitte Volkers, medewerker PR en Communicatie

Bestuur

Het bestuur bestaat op 1 oktober 2019 uit de volgende leden.

Michel Rudolphie, voorzitter
Claarte Ypma, vice-voorzitter
Wuif van Berkel-Selderbeek, secretaris
Jacco Heemskerk, penningmeester
Flip van Lidth de Jeude, algemeen lid
Otto Veldt, algemeen lid
Hans Scheltema, algemeen lid

De bestuursleden werken onbezoldigd.

Commissie Fondsenwerving

De commissie fondsenwerving bestaat op 1 januari 2020 uit:

Otto Veldt (voorzitter)
Herman van Heemstra
Corinne Bierman
Raymond van Nass

De commissieleden werken onbezoldigd.

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat op 1 januari 2018 uit:

Helen Brooks (huisarts)
Miranda van den Eijnden (directeur Viore)
Marga Hijkoop (Tergooi)
Flip van Lidth de Jeude (bestuurslid en gids bij Viore)
Ruth Nijhof (thuiszorg / zorghotel)
Judith Rutten (programmacoördinator bij Viore)
Ben Steultjens (GGZ centraal)
Margreet Ubels (hospice Kajan)

De commissieleden werken onbezoldigd.

Wie kan je tegenkomen bij Viore?

Bij Viore zijn bijna zeventig enthousiaste vrijwilligers actief. Samen bieden we de bezoekers een warm welkom.
In de huiskamer en bij de activiteiten kom je de gastvrouwen/-heren, gidsen en programmabegeleiders tegen.
Er werken ook vele vrijwilligers achter de schermen. De functies variëren van administratieve ondersteuning, van tuinman/-vrouw, ICT-er, kok tot klusjesman/-vrouw.
Hieronder tref je een aantal ‘gezichten van Viore’ aan.

Gastvrouw

Gastvrouw

Gids

Gids

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Gastvrouw

Gastvrouw

Gids

Gids

Vrijwilliger bloemen en planten

Vrijwilliger bloemen en planten

Gastheer

Gastheer

Gids

Gids

Gastvrouw

Gastvrouw

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Gastvrouw

Gastvrouw

Programma-aanbieder

Programma-aanbieder

Vacatures

Viore zoekt vrijwilligers
Wil jij je graag inzetten voor een ander? Bij Viore zijn bijna zeventig enthousiaste vrijwilligers actief. Samen bieden we de bezoekers een warm welkom in het inloopcentrum en tijdens evenementen buitenshuis. Er werken ook vele vrijwilligers achter de schermen. De functies variëren van gastvrouw/-heer tot administratieve ondersteuning, van begeleider van de creatieve inloop, ICT-er tot klusjesman/-vrouw.

Bij Viore werken we volgens een gedragscode. Klik hier voor meer informatie over die gedragscode..

De meeste vrijwilligers werken als gastvrouw-/heer, en hiervoor zijn regelmatig nieuwe vacatures.

Wat kom je brengen als gastvrouw/-heer?
Bij Viore kom je in contact met mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven. Het is essentieel dat je goed kunt luisteren zonder ‘zelf in te vullen’, betrokken bent en te allen tijde de bezoeker en diens behoefte centraal stelt. Gevoel voor humor, het vermogen om te improviseren en een praktische instelling worden zeer gewaardeerd. Je moet zelfstandig kunnen werken, maar ook goed kunnen samenwerken. Alle gastvrouwen/-heren krijgen een basistraining.

 

 

 

Wat kom je halen?
Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde voor Viore, maar we streven ernaar je ook iets terug te geven. We bieden je vrijwilligerswerk in een informele, warme en collegiale sfeer, en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen via intervisie, verdiepende trainingen en teambuildingdagen.
Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract en een gedragscode. De vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een jaarlijks evaluatie-/voortgangsgesprek.

Viore zoekt vrijwilligers, die zich voor één of meer dagdelen per week willen inzetten voor mensen die leven met kanker.

Er zijn momenteel vacatures voor:

 • Gastvrouw/-heer, die voor de eerste opvang van bezoekers zorgt. Zij/hij biedt een luisterend oor, vertelt bezoekers over het programma van Viore en leidt bezoekers rond in het centrum. De profielschets vind je hier.
  NB: op dit moment zijn er geen vacatures voor gastvrouw/-heer. Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres of telefoonnummer. We laten je dan weten wanneer de situatie weer verandert.
 • Gids: je hebt een relevante professionele achtergrond. Bezoekers kunnen een individueel gesprek met je aanvragen. Lees de complete beschrijving in de profielschets.
 • Facilitair ondersteuner. Wat deze functie inhoudt vind je in deze profielschets.
 • Lid Commissie Fondsenwerving. Wat deze functie inhoudt staat omschreven in de profielschets.

Voor meer informatie en aanmelden kun je een mail sturen naar cv@viore.org.
Bellen kan natuurlijk ook: 035-6853532

Corona virus

2 maart 2020

Het coronavirus (COVID-19) komt nu ook in Nederland voor. Ook bij Viore zijn maatregelen getroffen, om zo bezoekers en vrijwilligers te beschermen. We hebben immers met een kwetsbare groep mensen te maken.
Wij monitoren de situatie voortdurend en scherpen onze maatregelen aan op basis van de informatie van het RIVM. Mocht het virus in de Gooi en Vechtstreek opduiken dan heeft de GGD Gooi en Vechtstreek de regie.

Belangrijke informatie voor bezoekers van Viore
Ben je van plan om Viore te bezoeken, lees dan de volgende informatie door voordat je naar Viore komt.
Heb je (lichte) luchtwegklachten (hoesten, niezen, kortademigheid en/of koorts) blijf dan thuis, om niet andere bezoekers of vrijwilligers te besmetten. Uiteraard vragen wij dit ook aan onze vrijwilligers.
Uit voorzorg zullen vrijwilligers je geen hand meer schudden en/of omhelzen.

Gebouw van Viore
Viore zal zorgen voor voldoende zeep (en indien nog verkrijgbaar: desinfecteer middel). Verder zullen we zorgen voor de benodigde hygiënemaatregelen in het gebouw.

Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen om besmetting en een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was je handen regelmatig en grondig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of in een papieren zakdoek
 • Houd de nodige afstand tot elkaar en schud geen handen
 • Gebruik papieren zakdoeken, gooi ze na gebruik weg en was je handen.

Alle algemene informatie over het virus vind je via het RIVM.

Tijdelijk
Uiteraard staan deze maatregelen haaks op wat Viore wil bieden: een warm welkom aan iedereen die leeft met kanker. De maatregelen zijn echter helaas nodig om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. De gezondheid en het welzijn van onze bezoekers en vrijwilligers vinden we immers erg belangrijk.
De maatregelen zijn gelukkig tijdelijk. We hopen dat we -als iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt- besmetting kunnen voorkomen en beperken.

Tips/advies

 • houd de websites van het RIVM en GGD in de gaten
 • houd de website van Viore in de gaten (hierop zetten we updates van dit bericht)

 

Vragen

Als je hierover vragen hebt, dan kun je mailen naar directeur@viore.org