Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is ons uitgangspunt bij de ondersteuning en begeleiding die we je bieden. We leggen de focus op wat wél mogelijk en belangrijk is voor jou. Het draait om veerkracht, eigen regie en het vermogen om met de uitdagingen die kanker met zich meebrengt om te gaan.

Positieve Gezondheid wat is dat?

Positieve Gezondheid gaat veel verder dan lichamelijke gezondheid. Het is een brede, holistische benadering, die zorg en welzijn met elkaar verbindt. Doe je de dingen die voor jou belangrijk zijn of vergeet je bijvoorbeeld door alles wat er medisch gezien op je afkomt, naar je eigen behoeftes te luisteren? Vind je dat je gezond leeft? Voel je je gelukkig of ervaar je misschien gevoelens zoals angst of eenzaamheid? Bij Positieve Gezondheid gaat het erom dat jij je prettig voelt op de manier die bij jou past. De focus ligt niet zo zeer op de ziekte en/of belemmeringen, maar op veerkracht, zingeving en dat wat het leven voor jou betekenisvol maakt. Om zoveel als mogelijk eigen regie te voeren en keuzes te maken. Dit kan bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven.

In de spiegel kijken

Positieve Gezondheid kent 6 dimensies die allemaal even belangrijk zijn voor jouw welzijn. Onze vrijwilligers zijn goed getraind en thuis in de manier waarop zij Positieve Gezondheid kunnen inzetten om je in de spiegel te laten kijken. Hoe ervaar jij dat het met je gaat? Wat zou je graag meer aandacht geven of willen veranderen? Wat is voor jou belangrijk en wat geeft jouw leven betekenis? En hoe kun je zorgen dat de eerste stap naar je veranderwens ook haalbaar is?

Spinnenweb

In al onze gesprekken stellen we vragen op een manier die je naar jezelf laat kijken om te ervaren hoe het in alle dimensies van Positieve Gezondheid met je gaat. Of we maken gebruik van het zogenaamde spinnenweb, dat als leidraad dient om alle dimensies in kaart te brengen. Het gaat vooral om het ontdekken van kracht, steun en regie. Door deze benadering krijg je meer inzicht in wat je zelf kunt doen voor (nog) meer veerkracht en eigen regie. Dit draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven.

Zelf het spinnenweb invullen?

Vul je gegevens in en we sturen je een link en code naar een online tool om zelf het spinnenweb in te vullen.

Aanmelden online tool

Onderzoeken wat jouw veranderwens is?

Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken.

Aanmelden voor een gesprek

De 6 dimensies

Lichaamsfuncties – Ik voel mij gezond en fit

De dimensie lichaamsfuncties gaat over het hoe je je fysiek voelt. Kanker kan invloed hebben op je ervaring hoe het fysiek met je gaat. Wat is voor jou het meest passend om daarmee om te gaan, zodat je je zo goed als mogelijk kunt voelen?

Mentaal welbevinden – Ik voel mij vrolijk

Kanker kan gevolgen hebben voor het geheugen en gepaard gaan met stress, angst en andere emoties. Hoe zit dat met jou en wat heb jij nodig om hiermee om te kunnen gaan om je mentaal goed te voelen?

Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn toekomst

Zingeving gaat over wat jou betekenis en richting geeft in het leven. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard, wat drijft jou en wat is voor jou van waarde om voor op te staan?

Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven

Onder kwaliteit van leven valt jouw algehele ervaring van hoe je vindt dat het met je gaat. Wat is voor jou belangrijk en wat zou jij willen veranderen voor meer balans, veerkracht en eigen regie?
 

Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen

Van wie en wat krijg jij steun en energie? En waar zou je actief aan mee willen doen om te (blijven) participeren in de samenleving en de sociale kring die voor jou van waarde is?
 

Dagelijks functioneren – Ik kan goed voor mijzelf zorgen

Hier gaat het om de praktische aspecten van je leven en hoe je omgaat met de dagelijkse uitdagingen. Waar loop je tegenaan en wat kun je zelf doen om hier anders mee om te gaan?

Viore en Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid laat je in de spiegel kijken en leert je kracht, steun en regie ontdekken op alle dimensies die belangrijk zijn in jouw leven. Wij helpen je te onderzoeken wat jouw veranderwens of droom is om met de uitdagingen die kanker met zich meebrengt om te kunnen gaan. Samen kijken we wat voor jou haalbare acties kunnen zijn. Om hier (deels) invulling aan te geven kun je naar eigen behoefte een keuze maken uit ons aanbod van informatie, een luisterend oor, lotgenotencontact en uiteenlopende activiteiten.

Omgaan met kanker.
Je hoeft het niet alleen te doen.

Financiële steun

Met de meerjarige financiële steun van het mr. Roelsefonds is Viore in staat Positieve Gezondheid te implementeren binnen haar eigen organisatie en te verankeren in de regio. Ons doel is om met samenwerkingspartners in de regio mensen die leven met kanker in staat te stellen de regie over hun leven in eigen hand te houden, keuzes te maken en zo hun kwaliteit van leven met en na kanker te vergroten. Met behulp van narratief onderzoek, een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij het ophalen van verhalen en ervaringen centraal staat, wordt de impact van Positieve Gezondheid gemeten.

Interviews over de kracht van Positieve Gezondheid

Interviews met inwoners en professionals uit de Gooi en Vechtstreek over Positieve Gezondheid en wat voor hen belangrijk is. Het gaat over gezondheid, meedoen, veerkracht en levenskunst. De artikelen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van het mr. Roelsefonds en zijn gepubliceerd in huis-aan-huisbladen in de Gooi en Vechtstreek.

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Wil je eens in de maand onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan je gegevens in!

Aanmelden nieuwsbrief

Help mee!

Doneer en help Viore om het verschil te maken voor iedereen die leeft met kanker. Jouw bijdrage is van onschatbare waarde!

Doneer direct!