De organisatie

Viore draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Drijvende kracht achter de vrijwilligers is het team van professionals. Het team wordt daarbij ondersteund door verschillende projectgroepen. Het bestuur houdt toezicht op het team.

 

De organisatie

Viore draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Het team van vrijwilligers bestaat uit ruim 70 vrijwilligers in allerlei verschillende rollen.

Drijvende kracht achter de vrijwilligers is het team van professionals dat onder leiding van de directeur verantwoordelijk is voor de uitvoering van het meerjarenplan, de coördinatie van de programmering, vrijwilligers, communicatie, het Programma Positieve Gezondheid en de dagelijkse gang van zaken. Het team wordt daarbij ondersteund door een administratief medewerker en verschillende projectgroepen. De specialisten van de Projectgroep Positieve Gezondheid, Viore in de oncologische zorgketen, Sociaal Domein en Fondsen & Subsidies leveren ieder hun persoonlijke inbreng vanuit kennis, ervaring en/of netwerk en vormen een waardevolle toevoeging.

Het toezicht op het team en directeur wordt door het bestuur van Viore gedaan. Directeur en bestuur komen daarvoor 6 keer per jaar bijeen en hebben tussentijds en met regelmaat afstemmings- en evaluatiemomenten.

Medewerkers bij Viore

Ramon Ciurans Directeur ramonciurans@viore.org0652071500
Judith Rutten Programma Coördinator programma@viore.org0356834620
Karin van Dijk Communicatie Coördinator communicatie@viore.org0651924894
Susanne van Doornik Programmamanager Positieve Gezondheid susannevandoornik@viore.org0628858643
Esther van Weele Vrijwilligers Coördinator coordinatorvrijwilligers@viore.org0356834620
Bart van Zandbergen Administratief Medewerker secretariaat@viore.org0356834620

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2024 uit de volgende leden. De bestuursleden werken onbezoldigd.

Michel Rudolphie Voorzitter contact
Eveline Rijken-Rooswinkel Vice voorzitter
Aimée Stammeijer Secretaris
Hans Meijer Penningmeester
Jooske Schopman Algemeen lid
Hans Scheltema Algemeen lid
Joost Vriesman Algemeen lid

Susanne van Doornik
Karin Strubbe
Katja Versluis
Boukje Scheltema
Jooske Schopman
Ramon Ciurans

Hans Scheltema
Jooske Schopman
Wuif van Berkel – Selderbeek
Ramon Ciurans

Marléne Potjer
Karin Strubbe
Alfons Simon
Ramon Ciurans

Joost Vriesman
Michel Rudolphie
Ramon Ciurans

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon van Viore is Dominique Maas. Dominique is als gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Zij begeleidt organisaties bij het vormgeven en uitvoeren van beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Als externe vertrouwenspersoon vindt Dominique het van belang om een luisterend oor te bieden aan mensen die onder de paraplu van Viore werkzaam zijn en die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of integriteitsvraagstukken. Zij denkt op vertrouwelijke basis mee over de mogelijke vervolgstappen, kan helpen om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen en doorverwijzen naar professionele hulpverleners indien noodzakelijk.

Lees hier wanneer je een beroep op onze externe vertrouwenspersoon kunt doen.

Vertrouwenspersoon Dominique Maas info@dmmediation.nl06 5435 6087

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Wil je eens in de maand onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan je gegevens in!

Aanmelden nieuwsbrief

Help mee!

Doneer en help Viore om het verschil te maken voor iedereen die leeft met kanker. Jouw bijdrage is van onschatbare waarde!

Doneer direct!