Selecteer een pagina

Aan Viore is een groot aantal deskundigen verbonden, waaronder gidsen. Zij voeren individuele gesprekken. Gidsen bieden laagdrempelige psychosociale steun.
Viore heeft het VUmc opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de meerwaarde van deze gesprekken. De uitkomsten van dit onderzoek (in de periode 2016-2018) vind je hier.