Voor het correct verzenden van dit formulier is javascript in uw browser nodig.
Kies alstublieft een bedrag.
   €
(bij een bedrag van meer dan € 250,- graag rechtstreeks over-
maken op rekening NL61RABO0159652421 t.n.v. Stichting Viore)
Kies alstublieft een periode.

Indien u een doorlopende machtiging heeft gegeven en u bent het niet eens met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.
Indien u van mening bent, dat u geen machtiging hebt verstrekt, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een correctie vragen aan uw bank.

Vul alstublieft uw voornaam in.
Vul alstublieft uw achternaam in.
Vul alstublieft uw straat in.
Vul alstublieft uw huisnummer in.
Vul alstublieft uw postcode in.
Vul alstublieft uw plaats in.
Vul alstublieft uw rekeningnummer in.
(* Buitenlandse donateurs: vul alstublieft uw BIC nummer in
If you are outside of the Netherlands, please enter your BIC number)

Vul alstublieft uw e-mailadres in.
 
Graag ontvang ik één- à tweemaal per jaar de digitale Vriendenbrief van Viore