Van yoga en wandelen tot een goed gesprek

Hier vind je een compleet overzicht van alle activiteiten die Viore aanbiedt. Viore onderscheidt hierin 7 programmalijnen.
Alle activiteiten worden begeleid door deskundige mensen die kennis en ervaring hebben op het gebied van leven met kanker. Heb je  opmerkingen, suggesties of ideeën voor een bepaalde activiteit?
Vertel het Viore (dmv een mail aan programma@viore.org).

Viore is er immers voor jou!

3

Viore informeert

Informatiebijeenkomsten

Met enige regelmaat organiseert Viore informatie-bijeenkomsten. Er wordt altijd gekozen voor een onderwerp, dat relevant is voor onze bezoekers.

De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met externe deskundigen.
Deelname aan de informatiebijeenkomsten bij Viore is gratis. Een vrijwillige bijdrage in ons ‘spaarvarken’ wordt op prijs gesteld. Je kunt je aanmelden via aanmelden@viore.org, of bel ons: 035 6853532.

In de agenda op deze site kun je zien wanneer er informatiebijeenkomsten gehouden worden.

Gespreksmiddagen

Regelmatig organiseert Viore gespreksmiddagen over een bepaald thema. De thema’s van deze middagen worden bepaald op basis van behoeften van onze bezoekers. In de eerste helft van 2020 zijn er gespreksmiddagen over relatie en omgeving en over kanker en werk georganiseerd. De data en thema’s van nieuwe middagen worden vermeld in onze agenda

Vragenuurtje over hormoontherapie

Bij Viore worden regelmatig vragenuurtjes georganiseerd, in samenwerking met oncologisch verpleegkundigen van Tergooi.

Ervaren verpleegkundigen zijn dan bij Viore aanwezig om al je vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld (de bijwerkingen van) hormoontherapie bij borstkanker of prostaatkanker.

Houd onze agenda in de gaten voor data en tijden van deze vragenuurtjes. 

Infotheek
In onze infotheek vind je een ruime verzameling boeken over verschillende vormen van kanker, over het leven met/na kanker en over rouwverwerking. Daarnaast beschikt Viore over een bescheiden collectie romans en non-fictie over andere onderwerpen. Al deze boeken kunnen (gratis) worden geleend door onze bezoekers.

Viore in gesprek

Individuele gesprekken

Aan Viore is een groot aantal deskundigen verbonden. Sommigen daarvan, de gidsen, voeren individuele gesprekken met bezoekers. Zij bieden psychosociale steun. Onze gidsen zijn ook goed op de hoogte van de sociale kaart in de regio. Zij kunnen bezoekers informeren over en de weg wijzen naar mogelijkheden binnen en buiten Viore. Bij Viore denken gidsen met de bezoekers mee en helpen hen op weg, ter ondersteuning en als stimulans.

Een aantal gidsen heeft een gespecialiseerde achtergrond. Een gesprek met hen kan al veel van je vragen beantwoorden. In een of enkele gesprekken helpen ze je overzicht te krijgen en lucht te scheppen. Zij kunnen je op weg helpen als je vragen hebt over onderwerpen als:

 • Kanker binnen het gezin
 • Kanker en werk
 • Levensvragen
 • Opbouwen na kanker
 • Voorbereiding op het levenseinde
 • Ondersteuning van naasten
 • Omgaan met verlies
 • Vragen van jongvolwassenen
 • Kanker en bewegen
 • Zingeving
 • Financiële en erfrechtelijke zaken

Als je dat wilt kun je een afspraak met een van onze gidsen maken. Vaak kan dat op korte termijn. Je hebt geen verwijzing nodig en er zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Je kunt ons bellen op 035 6853532 of mailen naar coordinatorvrijwilligers@viore.org.
Klik hier voor de flyer met alle informatie. En lees ook onze nieuwsbrief-special over de individuele gesprekken bij Viore.
Ook is er een brochure over de individuele gesprekken met deskundigen beschikbaar.

Je kunt natuurlijk ook gewoon langs komen.

PowerSooS

Als je als jongvolwassene (20-40 jaar) te horen krijgt dat je kanker hebt komt er veel op je af. Plotseling staat je wereld op zijn kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Denk aan opleiding, werk, sport, voeding, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Je kunt je daar best alleen en onzeker bij voelen. Hoe ga je daar mee om?

Viore organiseert maandelijks een avond speciaal voor jongvolwassenen die kanker hebben (gehad): de PowerSooS. Tijdens de bijeenkomsten kan alles ter sprake komen. In deze groep heb je vaak aan een half woord genoeg. Er wordt een lekkere maaltijd verzorgd door een lieve gastvrouw en tijdens het eten praten we met elkaar. En als je niet wilt praten is dat ook goed. Je vindt hier afleiding, gezelligheid en contact met anderen.

Je bent welkom om vrijblijvend de PowerSooS te bezoeken, ook als het de eerste keer is dat je bij Viore binnenstapt: Schuif gezellig bij ons aan, wij zorgen voor een warme ontvangst in een gezellige groep! De bijeenkomsten worden begeleid door een gids (professional) en een gastvrouw van Viore.

Elke eerste donderdag van de maand is er een bijeenkomst van 18.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Lees er meer over in de flyer. Het is fijn als je je van te voren aanmeldt via aanmelden@viore.org.
NB: check altijd even de agenda op onze website. Soms wordt er afgeweken van de donderdag.

Vertel je levensverhaal

De confrontatie met ziekte kan je leven behoorlijk overhoop halen. Daarom kun je bij Viore individuele gesprekken voeren over je eigen levensloop. De gesprekken zijn bedoeld als een manier van afscheid nemen en terugblikken. Ze passen in een afronding.

Centraal in de gesprekken staan thema’s als: “Wie was ik” – “Wat wil ik doorgeven” – “Wat wens ik voor de dierbaren die ik achterlaat”.
Bij een terugblik op het leven met de partner, kunnen thema’s zijn: “Hoe was ons leven samen” – “Wat heeft onze relatie voor mij betekend”.
En soms zijn er ook minder positieve ervaringen die je wel eens zou willen delen. Ook daarvoor is er ruimte in de gesprekken.

Het gaat om twee á drie verdiepende gesprekken. Het verhaal wordt niet opgeschreven.

Als je geïnteresseerd bent of als je meer informatie wil, kun je ons mailen via aanmelden@viore.org. Bellen kan natuurlijk ook: 035 685 35 32.

Klik hier voor de flyer.

Deze gesprekken zijn gratis. Een bijdrage in ons spaarvarken wordt natuurlijk erg gewaardeerd.

Mannen in gesprek over ....

Rond de ziekte kanker speelt veel meer dan uitsluitend het ziek zijn. Af en toe is het fijn om met andere mannen van gedachten te wisselen over één van die andere aspecten. Zoals over hoe communiceer je over de ziekte naar je omgeving? Of over hoe vul ik mijn sociale leven in? Wat kom ik voor beperkingen tegen en hoe ga ik daarmee om?

Eén keer in de maand (de laatste vrijdag) praten mannen met elkaar over een van te voren afgesproken onderwerp. Het is geen vaste gespreksgroep. Iedere keer opnieuw kun je bekijken of het onderwerp je aanspreekt. In de agenda op deze website wordt het thema steeds vermeld.

De gesprekken worden gestructureerd gevoerd en duren ongeveer één à anderhalf uur. Na afloop kan desgewenst aangeschoven worden aan tafel in de huiskamer. Daar kunnen de mannen samen met andere bezoek(st)ers stil staan bij wat ‘Een maand verder’ hen gebracht heeft.

Je hoeft je niet aan te melden om deel te nemen. Als je vragen hebt, dan kun je ons bellen op 035 – 68 53 532 of mailen naar aanmelden@viore.org.

Klik hier voor de flyer.

Moment voor Mantelzorgers

Elke donderdagmiddag zijn mantelzorgers/naasten van harte welkom bij Viore. Natuurlijk zijn ze dat ook op andere dagen, maar op donderdagmiddag kunnen ze van gedachten wisselen met mensen die vergelijkbare ervaringen hebben. Vanaf 13.00 uur staan de gastvrouwen en -heren met koffie en thee voor je klaar!

Hier vind je de flyer.

Aanschuiven bij Viore

Elke derde donderdag van de maand rond etenstijd kun je bij Viore terecht voor een goed gesprek aan de hand van een steeds wisselend thema. Er wordt een eenvoudige, gezonde maaltijd bereid, en je bent welkom om aan te schuiven.

Het thema van de maand kun je vinden in de maandagenda en op www.viore.org/agenda.

Wanneer je wilt komen meepraten en -eten op de derde donderdag van de maand, bel of mail ons dan van tevoren. Viore doet de boodschappen, er wordt voor je gekookt en de gezellige keukentafel wordt gedekt. Er is ruimte voor acht mensen. Het themagesprek wordt begeleid door een deskundige en ervaren vrijwilliger.

Na afloop is er natuurlijk een kopje koffie of thee. Je bent van harte welkom rond 17.30 uur. Om 20.30 uur sluit Viore.
De kosten zijn € 7,50 per persoon. Voor de drankjes wordt daarnaast € 1,- per glas gevraagd.

Waarom je zou komen? De tafel van Viore is een makkelijke tafel. Alles wordt voor je geregeld en alles kan worden besproken. Maar niets hoeft. Viore is een mooie beschutte plek om lief en leed te delen.

Je kunt je aanmelden via aanmelden@viore.org of bel: 035 6853532. Ook graag tijdig afzeggen als er iets tussen mocht komen!

Klik hier voor de flyer.

De herensociëteit
Ook mannen krijgen kanker, of hun partner krijgt het. Soms hebben ze een partner aan kanker verloren. Mannen gaan daar vaak anders mee om dan vrouwen. Toch merken ook zij dat kanker veel op zijn kop zet in hun leven. Voor al die mannen heeft Viore de herensociëteit opgericht. Elke vrijdagmiddag vanaf een uur of drie tot aan sluitingstijd is de stamtafel in de gezellige huiskamer voor hen gereserveerd.

In een ongedwongen sfeer – desgewenst met een hapje en een drankje – wordt geen onderwerp geschuwd. De invloed van kanker op het dagelijks leven is groot. In welk stadium van de ziekte dan ook. Dat geeft een bijzonder gevoel van (onuitgesproken) saamhorigheid tussen de regelmatige bezoekers van deze sociëteit.

Maar ook de incidentele bezoeker wordt graag ontvangen en als vanzelfsprekend opgenomen in de kring. Wekelijks kent de herensociëteit zo’n tien tot vijftien bezoekers, (ex)patiënten, naasten en nabestaanden.

Een bijdrage in de kosten van drankjes en hapjes van € 6,- per persoon wordt op prijs gesteld.

Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Gezellig samen zijn (voor mannen en vrouwen)

Er kunnen allerlei redenen zijn om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij het gegeven dat we weer een maand verder zijn: verder in de behandeling, verder in herstel, verder in de verwerking van ons verlies, verder in de ons nog resterende tijd.


De laatste vrijdag van de maand (vanaf 15.00 uur) is er een gezellig samen zijn voor alle (aspirant-) bezoekers van Viore (mannen en vrouwen), met een hapje en een drankje. Én met alle gelegenheid om eens nader kennis te maken met elkaar en met Viore.

Een bijdrage in de kosten van drankjes en hapjes van € 6,- per persoon wordt op prijs gesteld.

Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Viore verwerkt

Schrijven helpt

Veel mensen ervaren na de behandeling van kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen. Vragen over henzelf, over de betekenis van hun leven en de invulling van hun toekomst. In deze situatie kan het helpen om het eigen leven in kaart te brengen en op een gerichte manier naar antwoorden te zoeken op deze vragen.

Viore biedt het programma ‘Schrijven helpt’ aan. Je wordt begeleid in het schrijven van jouw levensverhaal en het duidelijk maken van jouw kijk op het leven. Het gaat niet zo zeer om de feiten, maar om het leren ontdekken wat voor jou belangrijk is.

schrijven_viore

De acht bijeenkomsten worden begeleid door Heleen Weimar, geestelijk verzorger. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal acht personen. De bijeenkomsten duren een dagdeel en vinden eens in de twee weken plaats. Aan het einde van de serie heb je je eigen geschreven levensverhaal in handen.
Dit is een weergave van wat jij waardevol vindt, en vormt een leidraad bij toekomstige vragen en keuzes in het leven.
Dit programma is specifiek gericht op mensen die kanker hebben gehad of herstellende zijn.
De kosten voor deelname aan ‘Schrijven helpt’ zijn € 40,- voor 8 bijeenkomsten.

In november 2020 start er een nieuwe groep. Klik hier voor de flyer.
De eerste bijeenkomst wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek.

Voor aanmeldingen en overige informatie:
Mail naar aanmelden@viore.org of bel: 035 6853532.

Groep voor mensen met uitgezaaide borstkanker

In januari 2020 is er er bij Viore een gespreksgroep gestart voor mensen met uitgezaaide borstkanker, georganiseerd door Borstkankervereniging Nederland.
Circa 1 op de 5 mensen met borstkanker krijgt te maken met uitzaaiingen op afstand, en vanaf dat moment gaat de ziekte een nieuwe fase in. Genezing is meestal niet meer mogelijk, behandeling vaak gelukkig nog wel.
Het kan lastig zijn om er met dierbaren over te praten. Met lotgenoten is dat anders: zij snappen wat je doormaakt.

De gespreksgroep wordt begeleid door een professionele gespreksleider van Coach Connect, en wordt elke tweede donderdagochtend van de maand georganiseerd.
Als je interesse hebt in deelname, dan kun je je aanmelden via deze pagina. Natuurlijk kun je ons ook een mail sturen: aanmelden@viore.org. Of bel ons: 035 6853532.

In de flyer staat alle informatie op een rij.

Beeld, borst en proza

Viore organiseert regelmatig een workshop Beeld, borst en proza (3-4 bijeenkomsten) waarin we een beeld gaan vormen van diagnose, behandeling van borstkanker en de periode daarna. Dat doen we op verschillende manieren, door te schilderen, tekenen, schrijven, fotograferen en kleien. Zo krijgen ervaringen vorm in woord en beeld. Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie, dan kan je dit laten weten via aanmelden@viore.org of bel 035 – 68 53 532 .

Koor ' Zingen voor je leven'

‘Zingen voor je leven,
zingen voor je plezier,
zingen om samen met anderen te klinken,
zingen om energie op te doen.
Wie wil er nou niet zingen?’

De Stichting Kanker in Beeld heeft al in 2003 een landelijk korennetwerk opgericht onder de naam ‘Zingen voor je Leven’, voor mensen die leven met kanker. Onder leiding van Anne-Marie Blink kon hier al in 2012 het Viore-koor aan worden toegevoegd. Sinds april 2016 heeft Meike van de Linde het dirigeerstokje bij Viore overgenomen.

Je hoeft helemaal niet te kunnen zingen om je ervoor op te geven. Samen zingen klinkt altijd beter dan alleen. We doen eerst wat adem-, stem- en ontspanningsoefeningen. Daarna zingen we dat het een lust is.

Tussentijds is er een pauze voor het drinken van een kopje koffie/thee en voor een praatje en vervolgens zingen we weer verder.
Kosten per keer zijn €5,- per deelnemer.
Na afloop staat er altijd een kop soep met een stokbroodje klaar.  Een vrijwillige bijdrage hiervoor in het spaarvarken is natuurlijk welkom.

Meer informatie is te vinden in de flyer.

Je kunt je aanmelden via een mail naar aanmelden@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

 

Groep: 'Als genezing niet meer mogelijk is'

Viore organiseert regelmatig een groep bestemd voor mensen die over de laatste fase van hun leven te praten. Onder begeleiding van een gids worden ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s besproken. Het gaat zowel om verwerking en aanvaarding, maar ook om het zoeken naar een goede kwaliteit van leven binnen de beperkingen.

In november 2020 zal er weer een groep van start gaan. Lees er meer over in de flyer.
Als je interesse hebt in deelname aan een volgende groep, dan kun je dat Viore laten weten.
Wanneer je al eerder behoefte hebt aan een gesprek, dan kan dat ook.
De kosten voor deelname bedragen €30,- voor 6 bijeenkomsten.
Voor meer informatie over het programma en/of aanmelding kun je ons bellen op 035 – 68 53 532 of mailen naar aanmelden@viore.org.

Groep voor nabestaanden

Bij Viore kun je deelnemen aan een groep voor nabestaanden. Deze groep is bedoeld voor mensen van wie de partner is overleden (niet langer dan ongeveer 3 jaar geleden) en die graag in contact komen met anderen die dit ook hebben meegemaakt. Er wordt met elkaar gepraat, en ook gedaan: wandelen, koken, film kijken, schilderen, etc. De groep komt 8 keer bijeen.

In oktober 2020 start er weer een nieuwe groep. Voor meer informatie over inhoud en data kun je de flyer bekijken.
Als je je wilt aanmelden kun je een mail sturen naar aanmelden@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Ontmoetingsmiddag voor nabestaanden

Viore organiseert regelmatig een contactgroep voor nabestaanden. Om hier een vervolg aan te geven, organiseren we voor de oud-deelnemers eens in de maand een ontmoetingsmiddag.
Elke bijeenkomst heeft een thema. De deelnemers hebben een belangrijke rol in het bepalen van die thema’s. Je kunt per keer beslissen of je wil komen. Deze bijeenkomsten worden begeleid door twee gidsen van Viore.
Vanwege het tijdstip van de bijeenkomst wordt er gezorgd voor wat hapjes.
Voorlopig worden voor deze ontmoetingsmiddagen alleen de deelnemers van de eerdere contactgroepen voor nabestaanden uitgenodigd. De middagen hebben dus een besloten karakter.
Bekijk de flyer voor alle informatie.
Als je eerder aan een contactgroep voor nabestaanden hebt deelgenomen en je wilt deelnemen aan de ontmoetingsmiddag, of als je meer informatie wilt, dan kun je ons mailen via  aanmelden@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Viore beweegt

Wandelen

Wandelen bij Viore, ontspannen op verhaal komen in de natuur.

Elke dinsdagochtend wordt er gewandeld, eens in de twee weken onder begeleiding van een gids. Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie. Om 11.00 uur vertrekken we voor een wandeling van een (klein) uur in een rustig tempo.
Na afloop staat de soep klaar.

Op de tweede donderdag van de maand maken we – meestal zonder begeleiding – een lange wandeling.
Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie. Om 11.00 uur vertrekken we voor een stevige wandeling.
NB: Check van tevoren altijd of de lange wandeling doorgaat, en waar er wordt verzameld. Soms is dat bij Viore, maar soms ook elders.

Graag aanmelden van tevoren via aanmelden@viore.org of bel 035 – 68 53 532

Wandeling van Viore met vogelkenner Mark Eising rond het Laarder Wasmeer in Hilversum.

Pilates bij ziekte en herstel

Uit onderzoeken is gebleken dat regelmatig bewegen goed is voor iedereen, en zeker ook voor mensen die behandelingen (hebben) ondergaan tegen kanker. Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt vormen. Het is een effectieve work-out die spiergroepen tegelijk versterkt en rekt om een evenwichtig en soepel lichaam te krijgen.

Het hele lichaam is betrokken bij Pilates. Maar er wordt met name gewerkt aan de rompstabiliteit: de spieren rondom rug, buik en bekken. Een stabiele, sterke kern vermindert het risico op blessures.

Pilates bij ziekte en herstel wordt gegeven op de dinsdagmiddag, door een ervaren pilates-docent. De groep bestaat uit (ex) patiënten.
Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar aanmelden@viore.org.
Meer informatie is ook te vinden in de flyer.
Voorafgaand aan je eerste les sturen we je een intakeformulier toe.

Deelname kost € 5,- per keer. Je kan hiervoor een activiteitenkaart kopen (via pinbetaling bij Viore).

Yoga bij ziekte en herstel

Wanneer kanker of de gevolgen daarvan een rol gaan spelen, dan wordt yoga ‘een ochtend niet ziek zijn, maar in plaats daarvan genieten van positief bezig zijn en ontspannen’. De confrontatie met kanker kan angst, vermoeidheid, boosheid en onzekerheid veroorzaken. Yoga kan je helpen rustiger te slapen, angst los te laten, leren om te gaan met stress, meer energie en kracht op te bouwen en weer vertrouwen te krijgen in je lichaam. De lessen worden verzorgd door ervaren docenten, die zich richten op verbetering van de balans, welbevinden en kwaliteit van leven, op herstel van eenheid tussen lichaam, geest en ziel.

De rustgevende yogahoudingen, visualisaties, meditatie en ademhalingsoefeningen worden aangepast aan jouw mogelijkheden en uitgezocht op wat bijdraagt aan jouw herstel. Deze yoga is ook voor mensen die van dichtbij het leven met kanker meemaken, zoals naasten en nabestaanden. Yoga biedt de mogelijkheid om op moeilijke momenten ondersteuning te ervaren. Klik hier voor de flyer.

Benodigdheden: makkelijk zittende kleding en een grote badhanddoek. We raden je aan, voordat je deelneemt aan de yoga, dit met je arts te overleggen. Ook vragen we je om van te voren een vragenlijst in te vullen. Dit om de yoga nog beter op je persoonlijke situatie te kunnen afstemmen. Deelname aan de yoga is op eigen risico.
Kosten per les € 5,-.  Je kan hiervoor een activiteitenkaart kopen (via pinbetaling bij Viore).

Voor meer informatie en aanmelden kun je mailen naar aanmelden@viore.org of bel: 035 – 68 53 532
Voorafgaand aan je eerste les sturen we je een intakeformulier toe.

Tuinieren

Bij de oude locatie van Viore lag een prachtige tuin. Daar werd om de veertien dagen in gewerkt door vrijwilligers en bezoekers. Rondom onze nieuwe plek ligt weinig groen, maar we beraden ons op mogelijkheden om toch te kunnen tuinieren in de nabije omgeving. Zodra daarover meer informatie beschikbaar is, vind je die hier op de site. 

 

Viore creatief

Creatieve inloop

Binnenlopen bij Viore voor een kopje koffie en een gesprek kan altijd. Soms weet je niet zo goed wat je wilt zeggen of wat je vraag precies is. Dan is het fijn om je gedachten even los te laten en de creativiteit boven te laten komen. Daar hoef je beslist geen kunstenaar voor te zijn.
Het is natuurlijk wel fijn om daarbij geholpen te worden in ons atelier.

Elke donderdagochtend is één van onze creatieve begeleiders aanwezig om je te inspireren en om met verschillende technieken je creativiteit te stimuleren. Je kunt je zinnen even verzetten.

Er wordt een financiële bijdrage voor gebruik van het materiaal gevraagd van € 5,-. Voor meer informatie stuur je een mail naar aanmelden@viore.org of bel: 035 6853532.

Creatieve workshops

Door het jaar heen worden er verscheidene creatieve workshops georganiseerd bij Viore. Soms rond een thema (kerst, pasen), regelmatig rond een bepaalde techniek, zoals speksteen, linoleum snijden, glas bewerken, etc. Bekijk de agenda op deze site voor de meest recente informatie.

Zomerworkshops
In de maanden juli en augustus liggen sommige programma-onderdelen bij Viore even stil. Daarom bieden we in deze maanden (bijna) wekelijks een zomerworkshop aan. De thema’s zijn gevarieerd: het kan gaan om een workshop origami, speksteen, schilderen met je ‘andere’ hand, een kookworkshop, etc.

Houd de agenda in de gaten voor het actuele overzicht van de activiteiten.

Open atelier

In ons atelier kun je op alle werkdagen tijdens openingstijden terecht. Hier heb je de ruimte om in alle rust te werken aan hetgeen je wilt creëren. Hierbij kun je denken aan schilderen, boetseren, vilten en vele andere dingen.

Er wordt een bijdrage voor het materiaal gevraagd van € 5,- per dagdeel. Voor meer informatie kun je contact opnemen met aanmelden@viore.org.

Klik hier voor de flyer.

Breiboezem

Eens in de 6 weken wordt er bij Viore gebreid voor Breiboezem. Deze stichting heeft als doel om vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan gratis te voorzien van gebreide borstprotheses.

De gebreide protheses zijn een goed alternatief voor de siliconen-versie. Ze zijn namelijk comfortabel in gebruik omdat ze weinig wegen en omdat ze ademen.

breiboezem_viore

Wil je meer informatie over de boezems of heb je belangstelling om de boezems te gaan dragen, kom dan gerust eens langs tijdens een workshop, of mail naar aanmelden@viore.org of bel ons: 035 6853532. In onze agenda zie je wanneer de groep weer bijeen komt.
Meer informatie is te vinden op de website van de stichting.

Viore verzorgt

Individuele lichaams- en huidverzorging

De sporen van de behandeling tegen kanker zijn vaak zichtbaar en voelbaar. Er kunnen vragen oprijzen over bijvoorbeeld een droge, schilferige huid, over camouflage van littekens of over het tekenen van wenkbrauwen.

Dit is slechts een indruk van de vragen die gesteld kunnen worden met betrekking tot veranderingen aan je huid en uiterlijk. Mary Faber kan veel van je vragen tijdens een persoonlijk consult beantwoorden. Ze kan je advies geven en ook zijn behandelingen mogelijk. Mary heeft al jaren ervaring op het gebied van huidverzorging tijdens of na ziekteprocessen en medische behandelingen.

verzorging_viore

Goed verzorgd voel je je beter in balans, is de ervaring. En als je weet dat je er goed uitziet, voel je je vaak ook prettiger en heb je meer zelfvertrouwen. Die zekerheid en eigenwaarde zijn belangrijk bij (het verwerken van) een ernstige ziekte.

Als huidspecialist is Mary Faber aangesloten bij Anbos, de brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging. Ze heeft speciale opleidingen gevolgd voor het behandelen van o.a.:
– acné
– het camoufleren van littekens
– kalmerende huidbehandelingen van gezicht en lichaam
– overbeharing op gezicht en lichaam
– permanente make-up
– manicure en pedicure

Een basisbehandeling kost €37,50. Hieronder vind je een overzicht van wat er verder mogelijk is, met de prijs erbij:

 • Verven wimpers en wenkbrauwen: €17,50
 • Harsen bovenlip: €12,50
 • Harsen kin: €12,50
 • Verven wenkbrauwen: €12,50
 • Verven wimpers: €12,50
 • Harsen gezicht: €25,-
 • Make-up: €12,50
 • Manicure: €15,-
 • Manicure plus lakken: €22,50 (svp eigen lak meenemen ivm hygiëne)

Een aantal van haar behandelingen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Uiteraard is dit afhankelijk van de polisvoorwaarden in je verzekering. Je kunt op afspraak kennismaken bij Viore.
Een afspraak maken is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Klik hier voor de flyer.

Voor meer informatie en aanmelding mail naar aanmelden@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Massage bij kanker

Massage bij kanker is een oncologische massage. Dat betekent dat het een aangepaste, gespecialiseerde massage is die gericht is op comfort.
Massage bij Kanker is een zachte, speciaal op jou afgestemde ontspannings-massage, rekening houdend met jouw conditie, lopende behandelingen, mogelijkheden en wensen van dat moment.
De massage werkt niet alleen op lichamelijk, maar ook op psychisch en emotioneel niveau, waardoor je je minder angstig voelt, stress afneemt en pijn mogelijk minder wordt. Niet kanker, maar jij als persoon staat centraal. Je bent op een positieve manier met je lichaam bezig. Dat heeft effect op je algehele gevoel van welbevinden.

Momenteel zijn wij op zoek naar een ervaren masseur. We hopen deze activiteit op korte termijn weer te kunnen aanbieden.

Een eerste afspraak kun je maken via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 3532. Van te voren wordt je een intakeformulier toegestuurd.
De duur van de massage is afhankelijk van hoe er op de behandeling wordt gereageerd en de conditie van dat moment. De massage wordt individueel afgestemd en aangepast.
Een aantal zorgverzekeringen vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de behandeling, indien je aanvullend verzekerd bent voor ‘alternatieve geneeswijzen’.

Workshop Look Good ..... Feel Better

Samen met de stichting Look good – Feel better organiseert de afdeling Oncologie van Tergooi vijf keer per jaar een workshop op het gebied van uiterlijke verzorging. Deze workshops worden gegeven bij Viore, en zijn bedoeld voor mensen met kanker (vrouwen en mannen) die onder andere door chemo en bestraling advies kunnen gebruiken met betrekking tot uiterlijke verzorging. Het zijn altijd nuttige, maar vooral erg gezellige ochtenden waar de deelnemers heerlijk in de watten worden gelegd.
Voor meer informatie kun je terecht bij Tergooi: oncologieverpleegkundigen@tergooi.nl of via telefoonnummer 088 – 753 84 63.

In de flyer staan de data vermeld waarop de workshop in 2020 wordt gegeven bij Viore. De workshops in april, juni en september zijn komen te vervallen, in verband met de corona-maatregelen.
Je kunt je ook aanmelden via aanmelden@viore.org, of bellen met 035 – 685 35 32.

viore_verzorgt

Geef een glimlach cadeau

Ieder jaar in de maand februari organiseert de stichting Look good – Feel better  de actie ‘Geef een glimlach cadeau’. Een maand lang geven schoonheidsspecialisten gratis ontspanningsmomenten aan mensen met kanker .
“Ik voelde me een prinses, het was echt een “ontspanningsmoment”. Heerlijk ontspannen fietste ik in de voorjaarszon naar huis”. Dit is één van de vele mooie reacties die ze van deelnemers mochten ontvangen.

NB: ‘Geef een glimlach cadeau’ is bedoeld voor mensen bij wie de laatste medische behandeling niet meer dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden.
Je kunt je voor deze actie aanmelden via de site van de stichting.
Je kunt je ook aanmelden via aanmelden@viore.org, of bellen met 035 – 685 35 32.

Haarwerken van Stichting Pruijck

Stichting Pruijck heeft als missie om mensen die kaal zijn geworden en die beperkte financiële middelen hebben, aan een mooi haarwerk te helpen.
Mensen die in het verleden een haarwerk hebben aangeschaft, maar dit niet meer nodig hebben, kunnen het inleveren bij Viore.
Wie op zoek is naar een goede pruik, kan bij Viore een passend model uitzoeken.
Je kunt hiervoor contact opnemen met vrijwilligers@viore.org, of bel: 035 – 68 53 532.

Viore ontspant

Ontspanningstraining

Deze training bestaat uit acht bijeenkomsten en is gebaseerd op de Autogene Training, een oude methode die bewezen effectief is.
Deelnemers liggen tijdens de training op een matras, maar je kunt ook zittend op een stoel meedoen. Ook de theorie van het slapen komt aan bod.
Je krijgt oefeningen mee naar huis, zodat je niet afhankelijk bent van ingesproken bandjes, je kunt de methode altijd en overal toepassen.
De cursus
 wordt als aangenaam ervaren, is laagdrempelig en helemaal niet “zweverig”. Ze is heilzaam en met name geschikt voor mensen met slaapproblemen.
Dit geldt
 zowel voor problemen bij het inslapen als met het doorslapen.

De training wordt begeleid door een gids van Viore.
Voor de flyer met informatie over de meest recente training klik je hier .

Interesse? Meld je aan via aanmelden@viore.org of bij een van de gastvrouwen/-heren.
Houd de agenda op onze site in de gaten voor de start van een nieuwe training.

Steun vinden in jezelf
Een korte workshop (vier bijeenkomsten) waarin de beginselen van meditatie en mindfulness aan bod komen. Houd onze agenda in de gaten voor nieuwe data.
Mindfulness en meditatie

Bij Viore wordt zowel mindfulness als meditatie aangeboden. Twee keer per jaar kun je meedoen aan de training mindfulness. Die bestaat uit 8 bijeenkomsten, eens in de 2 weken.
Houd onze agenda in de gaten voor informatie over de start van een nieuwe groep.

Meer informatie kun je vinden je in de meest recente flyer.

 

Muzikale ontmoeting

Zo nu en dan wordt er een muzikale ontmoeting georganiseerd bij Viore. Muziek en kunst raken, geven vaak een stem aan diepere gevoelens, waar nauwelijks woorden voor bestaan. Na zo’n optreden is er gelegenheid om met de muzikanten na te praten.

Aanmelden is niet noodzakelijk. Er zijn ook geen kosten verbonden aan deze ontmoetingen. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

 

Varen met vaarkracht

Dankzij Vaarkracht zijn er elk jaar tijdens het vaarseizoen vaartochten voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Soms met een hele groep tegelijk, maar ook – wanneer daar behoefte aan is – alleen of met een klein gezelschap.

viore_vaarkracht

Vaarkracht heeft zich ten doel gesteld mensen die leven met kanker af en toe wat afleiding en ontspanning te bieden op het water. Het is een landelijk initiatief, maar vond zijn oorsprong in de haven van Huizen. De maidentrip vond plaats op zaterdag 20 april 2013, met uitsluitend twaalf bezoekers van Viore aan boord van een echte Huizer botter.

Iedereen kan zich informeren over en opgeven voor deelname aan de vaartochten die Vaarkracht organiseert via hun eigen website.

Lezen bij Viore

Twee van onze gastvrouwen zijn zelf enthousiaste lezers van met name moderne literatuur. Wanneer je met moeilijke gebeurtenissen in je leven wordt geconfronteerd kan het heilzaam en bevrijdend zijn om in een mooi of interessant boek weg te dromen.

En wat is het dan fijn om daar met geestverwante leesgenoten in een ontspannen sfeer over te praten. In overleg wordt de keuze van het boek gemaakt én een nieuwe datum geprikt.

De eerstvolgende keer dat deze groep weer bijeen komt kun je vinden in de agenda op deze site. De leesclub start altijd om 19.30 uur.

lezen_viore

Deelname kost € 2,50 per keer. Wil je meer informatie of  wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar aanmelden@viore.org of bel: 035 – 68 53 532.

Huiskamerbezoek

Huiskamerbezoek

Bij Viore staat de deur van maandag tot en met vrijdag open tussen 10.00 en 16.00 uur (in de zomer tussen 10.00 en 14.00 uur). Zonder afspraak kun je dan binnenlopen voor een kop koffie en een luisterend oor.

De rustige momenten bij Viore zijn maandagochtend, woensdagmiddag en donderdagmiddag.
Er staat altijd een gastvrouw of gastheer voor je klaar.

Viore zomerworkshops

Zomerworkshops

In de maanden juli en augustus liggen sommige programma-onderdelen bij Viore even stil. Daarom bieden we in deze maanden (bijna) wekelijks een zomerworkshop aan. De thema’s zijn gevarieerd.

Alle activiteiten zijn steeds terug te vinden in de agenda op deze site.