Dankzij wie

Ter financiering van haar activiteiten steunt Stichting Viore volledig op fondsenwerving: donaties, schenkingen en sponsoring. Daarom onderhoudt Viore een netwerk van goede-doelen-fondsen, serviceclubs, kleinere en grotere bedrijven en particulieren; veelal afkomstig uit Het Gooi en omstreken.

Sponsors en donateurs

Sponsoring gebeurt meestal in de vorm van geld, maar vindt ook plaats in natura; door materialen of kennis en kunde gratis (of met aanzienlijke korting) ter beschikking te stellen.
Mocht je meer willen weten over hoe je, je bedrijf, organisatie of vereniging het werk van Viore kan ondersteunen? Meld je dan met deze vraag op info@viore.org, of stort gewoon een bedrag op IBAN bankrekening NL61 RABO 0159 6524 21 , t.n.v. Stichting Viore. Dat is natuurlijk altijd goed en meer dan welkom.

Kerstbijdrage voor Viore
Lees hier alles over uw kerstbijdrage voor Viore.Fiscaal vriendelijk schenken
Wanneer je Viore regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst. Als je de gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, is deze namelijk aftrekbaar van de belasting. Periodiek schenken, zoals dit heet, kan tegenwoordig ook zonder tussenkomst van een notaris fiscaal aftrekbaar zijn. Dat betekent dat je door eenzelfde bedrag te schenken, meer aan Viore kunt geven. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken dan kun je de hier bijgevoegde formulieren (één voor de schenker en één voor de ontvanger) uitdraaien, invullen en aan Viore toesturen. Viore zorgt dan voor een correcte afwikkeling. 

Afhankelijk van de belastingschijf waar je in zit, ontvang je tot maximaal 52% van de gift retour van de Belastingdienst. In dit rekenvoorbeeld, dat uitgaat van een belastingtarief van 52%, levert dit het volgende op voor de bezoekers van Viore, mensen die leven met kanker in onze regio. 

 

Zonder overeenkomst

Met overeenkomst

Je geeft

€ 250

€ 250

Je krijgt terug van de Belastingdienst

€ 0

€ 130

Het kost je netto

€ 250

€ 120


Naast sponsors en donateurs zoekt Stichting Viore Vrienden. Door een berichtje te sturen - waarin uw naam en adres zijn vermeld, naar vrienden@viore.org en een bijdrage van € 10,- of meer over te maken op rekening NL61RABO 01596.52.421 t.n.v. Stichting Viore wordt u al Vriend. U kunt Viore ook van de machtiging gebruik laten maken via de knop links boven op deze site.

Testament
Wanneer je wilt nalaten aan Viore, neem je dit op in je testament. In een testament kan je één of meer personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. Je legt erin vast wie wat ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van je vermogen of bijvoorbeeld een kunstwerk of onroerende zaak. 

ANBI
Stichting Viore is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in, dat giften aan Stichting Viore in aanmerking kunnen komen voor aftrek van het belastbaar inkomen. Het RISN-nummer van Stichting Viore is 822083735.


Sponsoring en donaties in natura
Soms krijgt Viore een spontaan cadeau, soms ook mag Viore een rekening doorsturen voor iets wat hard nodig is. Viore werd de afgelopen jaren verblijd met de volgende  goede gaven:

Een vaatwasmachine, aangeboden door de Joanna stichting;
een schitterende electronische piano, geschonken door Riet Muller;
een installatie voor gekoeld water, gegeven door Tradeline;
viermaal per jaar wordt een sierstuk van prachtige kunstbloemen geschonken door Dijn&Diezijn;


een professionele stofzuiger, aangeboden door het Goois Stofzuigercentrum de rekening voor drukwerk en ander voorlichtingsmateriaal werd betaald door Over morgen en alle bloemen en planten worden met 50% korting geleverd door Bloemenhuis Lobelia (van Riebeeckstraat in Hilversum). De Hilversumse Soroptimisten schonken een laptop en een beamer. Meeuwsen ten Hopen verzorgen de accountancy voor Viore tegen een vriendenprijs. Empercent doet hetzelfde bij bouw en technisch onderhoud van de website. Dankzij Kanker in Beeld leidt het Viore-koor een bloeiend leven.

 


Medireva (verzendhuis voor medische hulpmiddelen) zorgt voor een noodvoorraadje stoma- en incontinentiemateriaal. 

Financiële sponsoring en donaties
Viore ontving van W.M. de Hoop Stichting een financiële bijdrage.
Heel Hilversum Helpt, bestaande uit de drie Hilversumse Rotary Clubs en ondersteunt door Rotaract, heeft Viore geholpen met een prachtig bedrag. In 2015 hebben zij met diverse activiteiten de bekendheid van Viore onder een breder publiek vergroot en geholpen met het werven van meer vrienden en financiën.
Viore ontving een financiële bijdrage van Roparun en Viore was de begunstigde van een benefietvoorstelling van Stichting de Toneelvrienden. Daarnaast wordt gedurende de periode 2013-2015 elke zondag gecollecteerd voor Viore door de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hilversum. Dit goede voorbeeld wordt in de jaren 2015-2017 gevolgd door de Remonstranten in Naarden Bussum. De afdeling Bussum en omstreken van de Soroptimisten heeft Viore als goede doel gekozen voor het verenigingsjaar 2013/2014. De Protestantse gemeente te Huizen merkte Viore aan als goed doel ihet voorjaar 2016.
Al enkele jaren wordt er een aanzienlijke donatie ontvangen van de Vrienden van Hospice Kajan.
Voor ontwikkeling van Viore online werd een subsidie van het Mr. Roelsefonds ontvangen.
Verder hebben ook de Stichting Oranjefonds en de Stichting Zabawas gedoneerd aan Viore.

Het skanfonds heeft een donatie gedaan met name voor het verzorgen van op ontspanning gerichte activiteiten. Rotary Hilversum West organiseerde een wijnproeverij, waarbij de opbrengst voor Viore was.
Ook Foodsteps International heeft een donatie gedaan.

            


Bijzondere vermelding
Bijzondere vermelding verdient mevrouw Riek Bark. Mevrouw Bark werkte jaren als vrijwilliger in Hospice Kajan in Hilversum. Totdat zij ziek werd, en uiteindelijk zelf bewoner van het hospice. Na haar overlijden (in april 2006) heeft zij aan de Stichting Vrienden Hospice Gooi & Vechtstreek een schenking van formaat gedaan. Deze stichting raakte daarmee in de positie om het initiatief voor de ontwikkeling en opzet van Viore te ondersteunen. De bijdrage van Riek Bark was daarvoor de directe aanleiding. Met recht kan dus gezegd worden dat Viore mede tot stand gekomen is dankzij Riek Bark. Stichting Viore is haar daarvoor veel dank verschuldigd.

Artsenorganisatie KNMG
Op 26 juni 2012 werd Viore onderscheiden met de PLUIM van XIII. Met deze jaarlijkse prijs wil het district Gooi, Eemland & Noordwest Veluwe van artsenorganisatie KNMG de aandacht vestigen op bijzondere, regionale projecten in de gezondheidszorg. Zie ook het nieuwsbericht hierover.


KWF Kankerbestrijding
Aan Viore is, net als aan de collega’s in het land, in 2012 een subsidie van KWF Kankerbestrijding toegekend. Het is de eerste maal dat de inloopcentra een bijdrage van KWF hebben ontvangen. Dit is een uitvloeisel van de KWF-beleidsvisie 2011-2014, waarin aandacht voor psychosociale begeleiding voor mensen die leven met kanker een van de speerpunten is. 
Schaatsen voor Viore
In november 2012, 2013 en 2014 werd er op een donderdagavond geschaatst voor Viore op de Vechtsebanen in Utrecht. Dit sportieve festijn wordt jaarlijks georganiseerd door een aantal enthousiaste fans van Viore en met ingang van 2014 ook door het Utrechtse centrum Cabane. Het is de opzet dat zoveel mogelijk mensen (al dan niet in ploegverband), binnen de tijdspanne van twee uur, zoveel mogelijk gesponsorde rondjes van 400 meter afleggen. Het is daarbij de bedoeling dat elke deelnemer zich laat sponsoren door vrienden, bedrijven of wie ook maar. Bedrijven kunnen zich ook rechtstreeks met een eigen team inschrijven. Heeft u belangstelling voor deelname in 2015/16, alleen of met een ploeg? Neem dan contact op via info@viore.org. U hoort dan zo spoedig mogelijk meer. 
Deelnemers, directe sponsors en vrijwilligers betrokken bij de eerste vier edities (15 november 2012, 14 november 2013, 13 november 2014, 19 november 2015)
Dankzij de inspanningen van de hierna genoemde schaats(t)ers, (bedrijfs)sponsoren en overige direct bij dit schaatsfestijn betrokkenen kon het Schaatsen voor Viore in 2012,  2013, 2014 en 2015 een groot succes worden. In vier jaar tijd werd er inmiddels een kleine € 100.000,- bijeen geschaatst. Viore dankt hen allen dan ook zeer. Het zijn:
Aad Jan Beerens (2015), Aalderik Oosterop (2012, 2013), Aat Floberg (2012), Ad de Kroon (2012), Alette Reneman (2012), Alexander Roëll (2015), Alice van der Heijden (2012, 2013), Angelique van den Berg (2015), Annetje van der Zalm-Beumer (2012), Anita Wesselius (2012, 2013, 2014, 2015), Anne Marie Boeke (2014), Anneke Thijssen (2013), Ans Oomen (2012), Anthony Hoeks (2014), Antoon Majoor (2012, 2013, 2014, 2015), Ard Schenk (2012), Arne Mosch (2015), Arnout Vermei (2012), Barbara de Vuijst-Hudig (2012), Barbara Muller (2015), Barbara van Gool (2012), Bastiaan de Clercq (2012), Bauke Faber (2015), Beatrijs Regout (2012), Berend Deiters (2013), Bert Enderink (2013), Bien Romkes (2012), Bilbo Schreiner (2015), Bobby Coebergh (2012, 2013, 2014), Bram Ledeboer (2013, 2015), Brigitte Voorma (2015), Campina (2014, 2015)), Carl Verheijen (2015), Carina Ciks (2015), Carine Onderwater (2015), Caroline van den Heuvel (2012), Caroline van Hooff (2012), CDA Hilversum (2015), Cees van den Vijver (2012), Chris van Koeverden (2013), Christine Aaftink (2012, 2013, 2014, 2015), Claire Deiters (2013), Derk Stomps (2015), Curves (2015), Diederik Westerhuis (2014), Diedert Wesselius (2012, 2013, 2014), Donald van Kollem (2012, 2013), Doro Blijdenstein (2013, 2014, 2015), Dries van der Laan (2012), Dweilorkest 030 (2014), Ed Fanoy (2012), Eduard van Wensen (2012), Eddy Verheijen (2013, 2014, 2015), Edwin Baars (2012), Eelco Rondhuis (2012, 2013, 2014), Egbert Horst (2013, 2014), Eline Faber (2015), Elisabeth de Boer (2012), Ellen de Kroon (2012), Ellen Hogervorst (2012), Elly van Beek (2012), Els Birnie (2012, 2013), Elske Rahusen (2013), Emilie Deiters (2012), Emilie Lammers (2014), Eric Groot (2015), Eric-Jan Hennis (2012, 2013), Erwin Veenhof (2012), Estelle Bogaard (2015), Esther Booms (2013, 2015), Esther van Rooyen (2015), Evert Constandse (2012, 2014, 2015), Evert Lammers (2012, 2014, 2015), Ferdinand Crijns (2012, 2013, 2014, 2015), Florence Lamsvelt (2012, 2013, 2015), Floris Loeff (2012), Fons Hofhuis (2013), Frank Raadgers (2013), Frank Wyers (2012), Frans Birnie (2012, 2013), Frans van Belle (2013), Fré Muller (2013, 2015), Fred Sundermeijer (2014), Frederik Nieuwenhuys (2012, 2013), Frits Deiters (2012, 2013, 2014, 2015), Gerben Hofhuis (2012, 2013), Gerben van Voorden (2015), Gerbrand Ruiter (2012), Gerda Lemsveldt (2014), Gerrit van der Valk Bouman (2013, 2014, 2015), Gijs Lamsvelt (2012, 2013, 2015), Gijs Maks (2012), Glenn Verwey (2015), Gondje Zinnicq Bergman (2013), Han Wouters (2012), Hans Parreau Dumont (2013), Hans van den Heuvel (2012), Hein Muller (2012, 2013, 2014, 2015), Henk Bergsma (2012), Henny de Jong (2012), Henriëtte Brouwer (2012), Henriëtte Toussaint (2014, 2015), Herbe van de Merbel (2012, 2013, 2014), Herman Berk (2012), Herman Gruijters (2014), Hocras (2012, 2013, 2014, 2015), Ice-World (2014), Ineke Crijns (2014), Ingrid Beerman (2013, 2014, 2015), Ilse Baars (2012), Ilse Wage (2012), Iris de Lau (2014), Jaap Boas (2012, 2013), Jaap Huisman (2013), Jaap Klazema (2012, 2014), Jaap Willeumier (2014, 2015), Jaap van Dam (2014, 2015), Jaap van der Horst (2014, 2015), Jaap van Voorst Vader (2012, 2013, 2014), Jaap Willeumier (2012), Jan Cees Prins (2012, 2013), Jan Deiters (2012, 2013), Janet Haasjes (2015), Jan Heitkamp (2012), Jan van den Brande (2015), Jan van Reede (2012, 2013, 2014, 2015), Jan Verboom (2012), Jannes Mulder (2012), Jan Peter de Geus (2012), Jan Reint de Vos van Steenwijk (2012, 2013), Jasper Gideonse (2015), Jens Olde Kater (2012), Jeroen Baars (2012), Jeroen Roeloffzen (2013), Jeroen ter Haar (2012, 2014, 2015), Jimmy Fock (2012, 2013), Johan Boef (2012), Johan Grims (2012, 2013), Johan Honderd (2013, 2014, 2015), John Regout (2012), Joke Witsen-Elias (2013, 2014, 2015), Jorrit Ramaker (2013), Jorrit van Niekerk (2013), Jos van Walraven (2012), Jouke Heringa (2015), Joyce van Stigt (2012), Juan van Eck (2012), Julie Boezen-Deiters (2012, 2013, 2015), Jurjen Zijlstra (2013), Jurriaan Rogaar (2012), Justus Heuzeveldt (2014), Karen Sprangers (2012), Karin Deiters (2012), Karine Helmink (2015), Kathleen Wellink (2013), Klaas Luijten (2015), Ko Voigt (2014), Koornzaayer Foundation (2013), Kuuk van Essen (2013), KWF (2013), Leo Kooy (2012), Liesbeth de Boer (2012, 2013, 2014, 2015), Lisa van der Heide (2013), Lisanne Redczus (2012), Luc Paanakker (2012), Lukas Arends (2013), Luuk Kuiper (2012, 2013), Maarten Janssen (2012, 2013, 2014), Maarten Muller (2015), Magreet Engelsman (2012, 2013, 2014, 2015), Magriet Deiters (2013), Maike Sommer (2012), Marc Douma (2012), Marc van Ravels (2012, 2013, 2014, 2015), Marco Bunge (2012), Marie Fleur Hoeks (2014), Marina Birnie (2012, 2013), Marinus Quest (2015), Marjolein Rentinck (2015), Martin Nijboer (2013, 2014), Marvin Lepp (2013), Maurits van den Brandeler (2012, 2013, 2014), Maxime Burgers (2013), Meeús (2012), Meeuwsen ten Hoopen (2012, 2013), Meike Hofhuis (2013), Menno Olie (2012), Merlijn Fock-Koldenhof (2013), Michael Milo (2015), Michelle Siersma (2015), Michiel Balemans (2015), Michiel Poulie (2012, 2013, 2014), Mieke Hoveling (2012, 2013, 2014), Mirte van der Vliet (2013), Multicopy (2014, 2015), Neeltje de Kroon (2012), Nick Verhoeven (2014), Nico Engelsman (2012, 2013, 2015), Olaf Streutker (2015), Ole Fock, Olivier Deiters (2012, 2013), Over Morgen (2013), Paul Verweyen (2012), Peter Bakkenist (2012), Peter van der Steeg (2012), Philip Henneman (2015), Pia Hudig-Deiters (2012), Pieter Birnie (2012, 2013), Pieter Schoenmakers (2012), Pieter van den Berg (2015), Quirine Heuzeveldt (2014), Reinier Brouwer (2012), Remi Busso (2015), Renée Engelsman (2012, 2013), Renée de Zoeten (2015), René van der Zee (2012, 2013), Rens van Liere (2013), Riche Martens (2012), Rob Bots (2013), Rob Horst (2012), Rob Venneman (2012, 2013, 2014), Robert Haverlag (2014), Robert-Paul van den Berge (2012, 2013, 2014), Roel Bergsma (2013), Roelant Hazewinkel (2013), Romke van Weert (2014), Ron Sommer (2012), Rosanne Janssen (2012), Rotary Hilversum (2013, 2014, 2015), Rotary Laren/Blaricum (2013), Ruben van der Wal (2012), Saar Muller (2015), Sander Boon (2014), Sandra Dijksman (2012), Sandra Dop (2012), Saskia Imhof (2013), Sebastiaan van der Hoven (2013), Siersma Wijnadvies (2015), Simone Loeff (2012, 2013, 2014, 2015), Sjung Hermans (2012), Sofie Hynger (2015), Sonia Deiters (2013), Stance Hermans (2013), Stance Overweg (2015), Stef Bertina (2012, 2013, 2014, 2015), Stef Veldhuizen (2012), Stefane Brikkenaar van Dijk (2012, 2013), Steven de Clercq (2012), Susanne Bergsma (2012), Taco Deiters (2012, 2013), Tergooi (2012, 2015), Teun van Laarhoven (2012), Theo van Maaren (2012), Thijmen Terlouw (2013, 2015), Thijs Stomps (2013, 2015), Thijs van Grieken (2012), Tijo Bierman (2012), Tijs Rutgers (2013), Tjaart Hofman (2012, 2013, 2014), Toine Verdiessen (2015), Toon Steendijk (2013, 2014, 2015), TROS (2012), Udo Bentinck (2012), Valérie de Zwaan (2015), Valerie Hoeks (2014), Van Lanschot Bankiers (2012, 2013, 2014), Vechtse Banen (2012, 2013, 2014, 2015), Wiebe Bramer (2014), Wilfred Stutterheim (2012, 2013, 2014, 2015), Willem Beerman (2014), Willem Boezen (2012, 2013), Willem Koek (2013),  Willem van Winkoop (2013), Wim Hoeks (2014, 2015), Wim Peet (2013, 2014) en Wouter Dammers (2012, 2013, 2014, 2015). 

De bouwers aan Viore

Dankzij de inzet van de volgende mensen, bedrijven, organisaties en fondsen kon viore op 1 maart 2012 de deuren open doen voor de mensen die leven met kanker in 't Gooi en omstreken:

Agnes Koster, Albert Heijn (Blaricum en Hilversum), Alexander van Limburg Stirum, Amefa, Anette Dümig, Ank Sterenberg, Ann Kilian, Annelies Zittersteijn, Annemiek Groen, Annemieke Parmentier, Annette Dümig, Anton Gathier, API Neon, Arend Smits, Arnold Bentvelsen, Astrid Benders, Audio Electronics Mattijsen, Bas Kardol, Bert Enderink, Bert Jan Grevink, Beter Klussen, Betteke Brunings, Bloemenhuis Lobelia (Gijsbrecht), Bloemenhuis Lobelia (Riebeeck), Bloemsierkunst Peter van Herwijnen, Botanica, Bouwbedrijf Eclips, Bouwien Huisman, Bouwmaat, Bram van Uden, Carla Kleekamp, Caroline Homan, Cathalijn Wouters, Cathelijne Verboeket, Charles de Vaere, Charlotte Edwards, Chiel Bos, Chopard Interieur Design, Christien de Groot, Clarien Cornelisse, Clody Derksen, Complete Carpet Company, Conny Rijbroek, Copijn Boomspecialisten, Daphne Hofhuis, De Bloemerij, De Gooise Bibliotheken, De Wilde lavendel, Dick Disberg, Dick van Schooneveld, Diederick Kraaijeveld, Dijn & Diezijn, Dirk Pekelharing, Dolf Scholte, Doro Blijdenstein, Eddy Markus, Electroworld Van der Meulen, Eline Hofhuis, Ellen Botman, Emiel Engelsman, Erik van de Pavoordt, Erna Gianotten, Ernst Bakker, Eva en Maarten Kleiweg de Zwaan, Fay Berntssen, Feike Faase, Felice Dwars, Fenna Postma, Fe-plus staal & design, Ferdinand Crijns, Fons Hofhuis, Frank van Oostenrijk, Frank Wyers, Fransje Hillenius Krol, Fred van Schaik, Freek Hoek, Frits Deiters, Fundatie van de Santheuvel Sobbe, Gebr. Nijman, Gebroeders de Wilde BV, Geert Jan van Leest, Geert Jan van Putten, George Witteveen, Ger Mol, Gerrit Schimmelpenninck, Gert Roos, Gino Scheltema, Gondje van Zinnicq Bergman, Gooiland computers, Hagar Walstra, Hank Oude Reimer, Hanna Flipse, Hanneke van Maanen, Hans Hillenius, Hans Pareau Dumont, Hans Weener, Harm Rasterhoff, Harm van Rossem, Hein Gorter de Vries, Hein Muller, Heleen Rombout, Hema (Baarn, Huizen, Kortenhoef, Laren en Weesp), Hendrik Jan Kapelle, Henk de Waal, Herman Wiegerinck, Hessing Flowercorner, Hospice Kajan, Hovius & Hovius, Iceworld, Ineke Crijns, Ineke Gorter de Vries, Ineke van Biemen, Inge Jongens, Inge van de Pavoordt, IPSO, Irma Stooker, Izak Wessel Stichting, Jaap Tebbens, Jaap ten Heggeler, Jacco Muller, Jack Castelein, Jacob Schop, Jacq's Bloemboetiek De Binnentuin, Jacqueline Schouten, Jacques Faase, Jan Jaap Wesselink, Jan Kos, Jan Zonneveld, Janny Noort, Jasper Pekelharing, Jeanne Terberg, Jeroen Joosse, Jeroen Keers, Jeroen Roeloffzen, Jonna Zellenrath, Joop van Emden, Joost Douma, Joost!Wijn, Joris Craandijk, Judith Rutgers, Judith Senf, KantoorExpert, Karel Das, Karin Terberg, Kees van Holst Pellekaan, Kees Wijnbeek, Kettler Benelux BV, Kiki Deiters, La Montagne, Leo van Bemmel, Leonie Groosman, Lies van Doorne, Liesbeth Boersen, Liesbeth Hoek, Lily Nieuwenhuizen, LINDA, Lions ‘t Gooi, Lions Bussum Godelinde, Lions Huizen, Lola Moolhuijzen, Lydia Heuveling van Beek, Maarten Burgering, Maarten van Hoogdalem, Madeleine Sprik, Maggies Centres, Maggy Pel, Magreet Engelsman, Marco Bunge, Marg Janssen, Marga van Tussenbroek, Margreet Swagerman, Margreet Ubels, Margrethe Meijst, Marianne Eleveld, Marianne Klinkenberg, Marianne Schmetz, Marijke van Daelen, Marijke Weener, Marina Kortenbout, Marjo Jamin, Mark Berntssen, Mark Verbeet, Markell Wyers, Mary Faber, Mathilde den Ouden, Maud Bertels, Maxime Maillet, Michael Rutgers, Michael Smit, Mick Niekerk, Mikkie de Jong, Miriam Smits, Mirjam de Bruin, Monique de Vassy, Nanda Peters, Nico Engelsman, Niels IJsbrandy, Nora Smit, Otto Langelaar, Over morgen, Paul Kuit, Paul Lekkerkerker, Peter van Heijst, Philip Bruin, Phoenix, Pierik l’Istelle, Piet Jongens, Puck Smit, Reinout Blijdenstein, René Buter, Renée Engelsman, Renée van Erven Dorens, Renée van Haren, Rens Koster, Rens van Liere, Richard Bottram, Riek Veenman, Rob Konijnenburg, Rob Pel, Rob Scheers, Robbert van Velthuijsen, Robert Jan Hofhuis, Rolf Pekelharing, Ronald Staat, Roos van Renswouw, Rosanne Filius, Rotary Hilversum, Rotary Hilversum 3, Ruben Visser, Sander Boon (2013), Sanne Hofhuis, Sascha Bunge, Saskia Moolhuijzen, Saskia van Lente, Sempoerna Catering, Servaas Holthuizen, Shan Su, Soroptimisten Hilversum, Stef Bertina, Stelbograaf, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Integrale Oncologische Zorg, Stichting Longrevalidatie, Stichting Vrienden Hospice Gooi & Vechtstreek, Sweder Scholtz, Tamar Bunge, Tergooiziekenhuizen, Terratera, Theo Arts, Theo van Vugt, Thomas Hofhuis, Timo Smit, Tjeerd Faase, Tjitske van Emden, Tom Terberg, Ton den Ouden, Ton van Eijden, Trees Faase, Trudy Velthuizen, Two B Interiors Laren, Valerie Blijdenstein, Van der Pol tegels en bouwmaterialen bv, Van Hot naar Her gebruik, Veiling Zaltbommel, Victor Bertels, Vlamvertragend BV, WeekbladPersGroep Tijdschriften, Wegener Media, Wendela Korteweg, Wendela Schenk, Wilhelm light en design, Willeke Heijbroek-de Clercq, Willemien Manschot, Wilma van Hinloopen, Wim Boddeus, Wim Hoeks, Wim Reijersen van Buuren, WM de Hoop Stichting, Wout van der Heijden, Wouter Fermie, Yolande Krooshof, Yvette Craandijk, Yvonne Boezeman en Zirk Loodgieters.

Naar beste weten is hiermee iedereen genoemd en zijn alle namen correct geschreven. Toch kan er iets zijn mis gegaan. Mocht u iemand missen, of een naam wordt net iets anders gespeld, laat het dan a.u.b. weten aan info@viore.org.